Taryfa na rok 2017 Gmina Kęty

Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Bialej przedstawia:

 

"Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kęty na 2017 rok" wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06.123.858 j.t. z późniejszymi zmianami).

 

Taryfa na rok 2017 Gmina Wilamowice

Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej przedstawia:

 

"Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Wilamowice na rok 2017"

 

Taryfa na rok 2017 Gmina Porąbka

Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej przedstawia:

 

"Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Porąbka na 2017 rok" wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 06.123.858 j.t. z późniejszymi zmianami.

 

Taryfa na rok 2017 Gmina Szczyrk

Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej przedstawia:

 

"Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szczyrk na 2017 rok" zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXIV/196/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku.

 

Taryfa na rok 2017 Gmina Jasienica

Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej przedstawia:

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jasienica na 2017 rok zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Jasienica nr XXIV/352/16 z dnia 29 listopada 2016 roku.

 

Taryfa na rok 2017 Gminy Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice

Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej przedstawia:

 

"Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na rok 2017" zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXIII/433/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku.

 

Taryfa na rok 2017 Gmina Skoczów

Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej przedstawia:

 

"Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Skoczów na 2017 rok" zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej Skoczowa nr XXIV/273/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

 

Taryfa na rok 2017 Gmina Kozy

Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej przedstawia:

 

"Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozy na 2017 rok" zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Kozy nr XXI/177/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

 

Taryfa na rok 2017 Gmina Chybie

 

Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej przedstawia:

 

"Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Chybie na 2017 rok" zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Chybie nr XXI/179/2016 z dnia 25 października 2016r.

 

Zabezpieczenie urządzeń wod-kan przed mrozem

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością wystąpienia ujemnych temperatur, AQUA S.A. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom o konieczności:

 

Subskrybuj AQUA RSS

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA

Pogotowie wod-kan.Pogotowie wod-kan. tel. 994

Przerwy w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody od: 08/12/2016 - 10:00 do: 08/12/2016 - 13:00
W rejonie: Bielsko-Biała ul. Łagodna 22, Łagodna 24, Osadnicza 5, Dobra 27