Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. 30 marca 2017r.

Zarząd  Spółki  Akcyjnej „AQUA”  z siedzibą  w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku  z art. 398 kodeksu spółek handlowych  zwołuje  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  „AQUA” S.A., które odbędzie się  w dniu  30 marca 2017r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki - w Bielsku-Białej przy  ul. 1 Maja 23.

 

Informacje i materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie 

www.aqua.com.pl/wza

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK

ebok logowanie

Zachęcamy naszych Odbiorców usług do korzystania
z aplikacji eBOK.

  • Przeglądaj:
  • dane teleadresowe i umowy
  • wodomierze i odczyty
  • faktury i rozliczenia
  • Zamień faktury papierowe na e-faktury
  • Opłacaj faktury online  poprzez serwis Przelewy24
  • Składaj wnioski oraz sprawdzaj stan ich realizacji

dowiedz się więcej

Polecenie Zapłaty

 

Od stycznia 2017 r. udostępniamy Odbiorcom usług możliwość opłacania należności za wodę i ścieki poprzez „POLECENIE ZAPŁATY”.

 

dowiedz się więcej

Zabezpieczenie urządzeń wod-kan przed mrozem

W związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia ujemnych temperatur, AQUA S.A. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom o konieczności:

 

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wraz z wykonaniem izolacji cieplnej w taki sposób, aby nie uszkodzić założonych plomb i było możliwe dokonywanie odczytów wodomierzy,
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę skuteczniejszego chronienia wodomierzy przed uszkodzeniem i zaginięciem. Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą kontrahenci naszego przedsiębiorstwa.

 

Subskrybuj AQUA RSS

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA

telefonPogotowie wod-kan. tel. 994