Informacja o planowanej budowie kanalizacji sanitarnej w północno-wschodnim rejonie Dzielnicy Hałcnów

W oparciu o koncepcję zaprezentowaną na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 22.10.2015 r. AQUA S.A. podjęła działania rozpoczynające proces projektowania, a następnie budowy kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części Hałcnowa. Wraz z budową kanalizacji planowana jest częściowa wymiana wodociągów. Opracowana została szczegółowa koncepcja budowy kanalizacji o długości około 21 km wraz z 5 przepompowniami dla obsłużenia około 450 budynków. Harmonogram prac przewiduje ogłoszenie w grudniu 2016 roku przetargu publicznego na wykonanie kanalizacji wraz z poprzedzającym projektem budowlanym, na który wykonawca uzyska pozwolenie na budowę i przystąpi do budowy.

Zabezpieczenie urządzeń wod-kan przed mrozem

W związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia ujemnych temperatur, AQUA S.A. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom o konieczności:

 

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wraz z wykonaniem izolacji cieplnej w taki sposób, aby nie uszkodzić założonych plomb i było możliwe dokonywanie odczytów wodomierzy,
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę skuteczniejszego chronienia wodomierzy przed uszkodzeniem i zaginięciem. Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą kontrahenci naszego przedsiębiorstwa.

 

Subskrybuj AQUA RSS

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA

telefonPogotowie wod-kan. tel. 994