KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

 

W związku z publikowanymi w ostatnim okresie w mediach informacjami dotyczącymi zmiany dostawcy wody dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice, Aqua S.A. uprzejmie informuje, że  treści w nich zawarte nie odpowiadają rzeczywistości i są tendencyjne.

Taryfa dla Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice od 12.12.2017r.

W związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz.U.2017.2180), Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że „Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na rok 2018" obowiązuje od dnia 12.12.2017 roku do ogłoszenia nowych taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Taryfy w gminach

Taryfy w gminach: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Chybie, Jasienica, Kozy, Kęty, Porąbka, Skoczów, Szczyrk i Wilamowice zachowują moc przez 180 dni od dnia 12.12.2017.

 

Szanowni Klienci,
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informujemy, że dotychczas stosowane taryfy w gminach Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Chybie, Jasienica, Kozy, Kęty, Porąbka, Skoczów, Szczyrk i Wilamowice zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. od dnia 12.12.2017r.

 

Baner

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała

 

Podpisanie umowyW dniu 14 listopada 2017r. AQUA S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”.

 

Informacja o budowie kanalizacji sanitarnej w północno-wschodnim rejonie Dzielnicy Hałcnów

W dniu 26 lipca 2017 r, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego, została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji z konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o i Zakład Robót Inżynieryjno-budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim. Podwykonawcą części projektowej jest Pracownia Projektowa SANKAT mgr inż. Katarzyna Październy z Chorzowa.

 

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK

ebok logowanie

Zachęcamy naszych Odbiorców usług do korzystania
z aplikacji eBOK.

  • Przeglądaj:
  • dane teleadresowe i umowy
  • wodomierze i odczyty
  • faktury i rozliczenia
  • Zamień faktury papierowe na e-faktury
  • Opłacaj faktury online  poprzez serwis Przelewy24
  • Składaj wnioski oraz sprawdzaj stan ich realizacji

dowiedz się więcej

Polecenie Zapłaty

 

Od stycznia 2017 r. udostępniamy Odbiorcom usług możliwość opłacania należności za wodę i ścieki poprzez „POLECENIE ZAPŁATY”.

 

dowiedz się więcej

Zabezpieczenie urządzeń wod-kan przed mrozem

W związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia ujemnych temperatur, AQUA S.A. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom o konieczności:

 

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wraz z wykonaniem izolacji cieplnej w taki sposób, aby nie uszkodzić założonych plomb i było możliwe dokonywanie odczytów wodomierzy,
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę skuteczniejszego chronienia wodomierzy przed uszkodzeniem i zaginięciem. Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą kontrahenci naszego przedsiębiorstwa.

 

Subskrybuj AQUA RSS

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA

telefonPogotowie wod-kan. tel. 994