Władze Spółki

Zarząd

Piotr DudekPiotr Dudek - Prezes Zarządu AQUA S.A.

 

Magister inżynier chemik. W 1972 roku absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. W latach 1973-1976 studia podyplomowe (doktoranckie) z zakresu technologii ropy naftowej i gazu (Politechnika Śląska w Gliwicach). W latach 1990-1991 studia podyplomowe z dziedziny ekologii i minimalizacji odpadów (Norwegian Organization of Chartered Engineers). W latach 1999-2000 studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie).

 

W latach 1984-1986 pracował na kontrakcie w bagdadzkich wodociągach w Iraku. W latach 1991-1998 prezes zarządu oraz dyrektor naczelny w Rafinerii Czechowice-Dziedzice. W latach 1998-2000 dyrektor oddziału CPN a następnie PKN w Katowicach. W latach 2000-2003 doradca MOL i Slovnaft Polska. Otrzymał Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W 2008 roku został uznany za Przywódcę Roku przez prezydium komitetu Polskiej Nagrody Jakości.
 

Zbigniew SzymańskiZbigniew Szymański - Wiceprezes Zarządu AQUA S.A.

 

Magister inżynier górnik. W 1974 roku absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Wydziału Górniczego. W 1979 roku ukończył studia podyplomowe zarządzania i administracji, a w 1981 roku studia podyplomowe służb pracowniczych na Uniwersytecie Śląskim. Następnie, w 2002 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości (Wyższa Szkoła Handlu i Finansów w Warszawie), a także uzyskał uprawnienia do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 

W latach 1974-1989 pracował w KWK Wujek na stanowiskach średniego i wyższego dozoru ruchu. W latach 1989-1991 pracował  jako kontraktor i kosztorysant robót budowlanych w Edelstein Inc w USA. W latach 1991-1995 był kierownikiem  wydziału współpracy z zagranicą Urzędu Miasta Katowice. W latach 1995-2003 pracował na stanowisku dyrektora zakładu mechaniki, a następnie dyrektora marketingu Zakładu Elektroniki Górniczej w Tychach.

 

Rada Nadzorcza

 

Maria Hetnał - Przewodnicząca Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Magister ekonomii, posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wieloletni pracownik spółki Apena, w której w latach 1993-2002 pełniła funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego. W latach 2002-2009 była członkiem zarządu prywatnej spółki Marbet, gdzie pełniła równolegle funkcję dyrektora finansowego, a następnie do 2014 roku była dyrektorem finansowym prywatnej Spółki SKOFF. Obecnie emeryt, współpracujący na zasadzie zlecenia ze spółkami kapitałowymi w dziedzinie rachunkowości zarządczej. Członek Rady Społecznej Bielskiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect"

 

Aleksandra Podsiadlik - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Posiada wykształcenie wyższe o specjalności administracja samorządowa. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie i Stowarzyszenia „Copernicus” w Hamburgu. Praktyka zawodowa w administracji publicznej oraz firmach świadczących usługi doradcze dla administracji w Hamburgu i Berlinie. Od 2004 roku zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, od 2007 roku na stanowisku naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

Tomasz Jórdeczka - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie organizacji i zarządzania, otrzymał także licencję zawodową zarządcy nieruchomości. W latach 1994-1996 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej, rok później został doradcą prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Od 1983 roku pełni funkcję prezesa Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

Bogdan Pukowiec - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Ukończył Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiczny oraz podyplomowe studia bankowości i finansów w Katowicach. W 2002 roku ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Obecnie jest prezesem zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego Spółka Akcyjna. Sprawuje również funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w spółce AT Group SA z siedzibą w Krupskim Młynie.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

Przemysław Kamiński - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku w dziale kontroli jakości w Teksid Aluminium Poland  Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (obecnie Nemak Poland Sp. z o.o.). Od kwietnia 2007 roku do sierpnia 2008 roku pracował jako asystent Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Następnie w okresie od września 2008 roku do sierpnia 2010 roku jednoosobowo pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ds. handlu i marketingu w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowym Trybunalskie S.A. w Piotrkowie Trybunalskim. We wrześniu 2010 roku powołany został na stanowisko prezesa zarządu, dyrektora ds. finansów i sprzedaży w Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie pracował do 22 marca 2015 roku. Posiada doświadczenie w pracach członka rad nadzorczych spółek kapitałowych. Od 23 marca 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA