Walne Zgromadzenie 12 VI 2018

Zarząd Spółki Akcyjnej „AQUA” w Bielsku-Białej działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A., które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.

 

Informacje i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie www.aqua.com.pl/wza

Taryfa dla Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice od 12.12.2017r.

W związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz.U.2017.2180), Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że „Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na rok 2018" obowiązuje od dnia 12.12.2017 roku do ogłoszenia nowych taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

 

 

Taryfy w gminach

Taryfy w gminach: Czechowice-Dziedzice, Chybie, Jasienica, Porąbka, Szczyrk zachowują moc przez 180 dni od dnia 12.12.2017r.

 

Szanowni Klienci,
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informujemy, że dotychczas stosowane taryfy w gminach: Czechowice-Dziedzice, Chybie, Jasienica, Porąbka, Szczyrk zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. od dnia 12.12.2017r.

 

Baner

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała

 

Podpisanie umowyW dniu 14 listopada 2017r. AQUA S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”.

 

Informacja o budowie kanalizacji sanitarnej w północno-wschodnim rejonie Dzielnicy Hałcnów

W dniu 26 lipca 2017 r, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego, została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji z konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o i Zakład Robót Inżynieryjno-budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim. Podwykonawcą części projektowej jest Pracownia Projektowa SANKAT mgr inż. Katarzyna Październy z Chorzowa.

 

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK

ebok logowanie

Zachęcamy naszych Odbiorców usług do korzystania
z aplikacji eBOK.

  • Przeglądaj:
  • dane teleadresowe i umowy
  • wodomierze i odczyty
  • faktury i rozliczenia
  • Zamień faktury papierowe na e-faktury
  • Opłacaj faktury online  poprzez serwis Przelewy24
  • Składaj wnioski oraz sprawdzaj stan ich realizacji

dowiedz się więcej

Subskrybuj AQUA RSS

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA

telefonPogotowie wod-kan. tel. 994