Walne Zgromadzenia - Historia

Walne Zgromadzenie 12 VI 2018

Zarząd Spółki Akcyjnej „AQUA” w Bielsku-Białej działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A., które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.

 

Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. 14 VI 2017

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej informuje uprzejmie, że w dniu 14.06.2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

 

Poniżej Spółka przedstawia treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie wraz z wynikami głosowań.

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. 30 marca 2017r.

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  informuje uprzejmie, że w dniu 30.03 2017r. odbyło się  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

 

Poniżej Spółka przedstawia treść uchwał powziętych przez  Walne Zgromadzenie wraz z wynikami głosowań.

 

 

Walne Zgromadzenie 15 VI 2016

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  informuje uprzejmie, że w dniu 15.06 2016r. odbyło się  Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

 

Poniżej Spółka przedstawia treść uchwał powziętych przez  Walne Zgromadzenie wraz z wynikami głosowań.

 

Walne Zgromadzenie 27.05.2015

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  informuje uprzejmie, że w dniu 27.05 2015r. odbyło się  Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

 

Poniżej Spółka przedstawia treść uchwał powziętych przez  Walne Zgromadzenie wraz z wynikami głosowań.

 

Strony

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA