Walne Zgromadzenia - Historia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 5 IX 2019 - zostało odwołane

Zarząd "AQUA" S.A. informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. zwołanego na  5 września 2019r.
Przyczyną odwołania jest fakt, że ilość akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu  reprezentuje łącznie jedynie 5.008.507 akcji, co stanowi 38,5% kapitału zakładowego Spółki. Tym samym Walne Zgromadzenie nie będzie ważne, gdyż zgodnie z postanowieniami paragrafu 25 pkt a) Statutu Spółki "AQUA" S.A. "Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący  co najmniej 50 % kapitału akcyjnego.

 

Raport o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. zwołanego na dzień 5 września 2019r.

 

Materiały związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. 14 VI 2019

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej informuje uprzejmie, że w dniu 14.06.2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

 

Poniżej Spółka przedstawia treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie wraz z wynikami głosowań.

 

Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. 12 VI 2018

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej informuje uprzejmie, że w dniu 12.06.2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

 

Poniżej Spółka przedstawia treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie wraz z wynikami głosowań.

 

Strony