Walne Zgromadzenia - Historia

Walne zgromadzenie Akcjonariuszy 2014

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  informuje uprzejmie, że w dniu 10.06 2014r. odbyło się  Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

Poniżej Spółka przedstawia treść uchwał powziętych przez  Walne Zgromadzenie wraz z wynikami głosowań.

 

Walne zgromadzenie Akcjonariuszy 2013

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  informuje uprzejmie, że w dniu 06.06 2013r. odbyło się  Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

Poniżej przedstawia się treść uchwał powziętych przez  Walne Zgromadzenie oraz wyniki głosowań.
 

Walne zgromadzenie Akcjonariuszy 2012

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  informuje uprzejmie, że w dniu 14.06 2012r. odbyło się  Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

Poniżej przedstawia się treść uchwał powziętych przez  Walne Zgromadzenie oraz wyniki głosowań.

 

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy 2012r. /2

Zarząd „AQUA” S.A.  w Bielsku-Białej informuje o zwołaniu na wniosek Veolia Voda (Sofia) B.V. – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego „AQUA” S.A., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “AQUA” S.A., które odbędzie się w dniu  14  maja 2012r. o godzinie 9:00, w siedzibie Spółki  -  w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.  Równocześnie Spółka przedstawia ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz  treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Walnego Zgromadzenia .
 

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy 2012 r. /1

„AQUA” S.A.  w Bielsku-Białej informuje o zwołaniu przez akcjonariusza - Gminę Bielsko-Biała,  posiadającego 51,10 % udziału w kapitale zakładowym „AQUA” S.A., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “AQUA” S.A., które odbędzie się w dniu  23  marca 2012r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki -  w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23. 

 

Równocześnie Spółka przedstawia ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz  treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Walnego Zgromadzenia, przedłożone przez akcjonariusza Gminę Bielsko-Biała.

 

Strony

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA