Walne Zgromadzenia - Historia

Walne zgromadzenie Akcjonariuszy 2012

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  informuje uprzejmie, że w dniu 14.06 2012r. odbyło się  Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

Poniżej przedstawia się treść uchwał powziętych przez  Walne Zgromadzenie oraz wyniki głosowań.

 

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy 2012r. /2

Zarząd „AQUA” S.A.  w Bielsku-Białej informuje o zwołaniu na wniosek Veolia Voda (Sofia) B.V. – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego „AQUA” S.A., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “AQUA” S.A., które odbędzie się w dniu  14  maja 2012r. o godzinie 9:00, w siedzibie Spółki  -  w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.  Równocześnie Spółka przedstawia ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz  treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Walnego Zgromadzenia .
 

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy 2012 r. /1

„AQUA” S.A.  w Bielsku-Białej informuje o zwołaniu przez akcjonariusza - Gminę Bielsko-Biała,  posiadającego 51,10 % udziału w kapitale zakładowym „AQUA” S.A., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “AQUA” S.A., które odbędzie się w dniu  23  marca 2012r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki -  w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23. 

 

Równocześnie Spółka przedstawia ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz  treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Walnego Zgromadzenia, przedłożone przez akcjonariusza Gminę Bielsko-Biała.

 

Walne zgromadzenie Akcjonariuszy 2011 r.

 Zarząd Spółki Akcyjnej „AQUA” w Bielsku-Białej  działając na podstawie przepisów art. 399 § 1    w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A., które odbędzie się w dniu  16 czerwca 2011r.   o godz. 10 00  w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.

Informacje i materiały dla Akcjonariuszy, dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu:.

 

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy 2010 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej „AQUA” w Bielsku-Białej  informuje uprzejmie, że w dniu 15.XII 2010r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A.

Poniżej Zarząd przedstawia treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie oraz wyniki głosowań.

 

Strony

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA