W związku ze zgłoszeniami o podszywanie się oszustów pod pracowników AQUA S.A. i próbą wyłudzenia pieniędzy, zwracamy się z prośbą o zachowanie czujności.

Pracownicy AQUA S.A. posiadają imienne identyfikatory. W razie pojawienia się osób podających się za pracowników AQUA S.A. prosimy o sprawdzenie firmowego identyfikatora. Ich tożsamość można sprawdzić także pod nr tel.: 33 82 80 221, 33 82-80-210 lub 994.

Przed oszustami podszywającymi się pod naszych pracowników prosimy ostrzegać... więcej ...

W dniach 16-17.09.2021 r. odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna “Nauka-Technologia-Środowisko”.

Organizatorami Konferencji byli: 

AQUA S.A. oraz Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

W wydarzeniu... więcej ...

AQUA S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla uczniów i studentów w ramach programu "RODZINA PLUS".

Wnioski prosimy składać elektronicznie przez stronę www.aqua.com.pl - zakładka RODZINA PLUS

Terminy przyjmowania wniosków:

- uczniowie do 7 września 2021r.

- studenci do 7 października 2021r.

... więcej ...

To pomoc dedykowana potrzebującym poprzez fundację SIEPOMAGA. Akcja zapoczątkowana przez Marcina Topora z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie dla półtorarocznego Wojtusia Howisa cierpiącego na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Wymyślił proste zasady:

osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie dają rady, wpłacają minimum 10 zł na konto wspieranej osoby.  Nominowani mają 48 godzin na wykonanie zadania i powinni nominować minimum 3 osoby.... więcej ...

AQUA S.A. apeluje, aby nie wrzucać maseczek i rękawiczek do kanalizacji. Materiały te uniemożliwiają swobodny odpływ ścieków, blokują wirniki pomp, a także grożą poważną awarią sytemu kanalizacyjnego - może dojść do zablokowania kanału, cofnięcia ścieków, a co za tym idzie,  do zalania mieszkania i narażenia na duże straty materialne.

Ulotka czego nie wrzucac do kanalizacj - maseczki

... więcej ...

Zarząd Spółki „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 22.06.2020r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23. Porządek obrad oraz projekty uchwał uwzględniają sprawy zgłoszone przez akcjonariusza Gminę Bielsko-Biała we wniosku z dnia 14 maja 2020r. Zarząd przewidział możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i rekomenduje taką formę udziału w Zgromadzeniu. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy... więcej ...

Bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia w związku z wybuchem epidemii COVID-19 oraz występowanie wirusa w ściekach. KOMUNIKAT z 27.03.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi ...

W dniu 20 stycznia 2020 roku Prezes Zarządu AQUA S.A. dr Krzysztof Michalski oraz Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr. hab. Jarosław Janicki podpisali umowę o współpracy. Umowa otwiera płaszczyznę do realizacji wspólnych projektów Akademii i bielskiej firmy odpowiedzialnej za zbiorowe zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków z terenu Miasta Bielsko-Biała oraz gmin ościennych.

Współpraca obejmować będzie m.in. wspieranie celów edukacyjnych i badawczych Uczelni, budowanie platform współpracy... więcej ...

Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy odcinka sieci.

więcej ....