W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, AQUA S.A. w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, jak i Pracowników, informuje, że do odwołania zamyka salę obsługi Klienta oraz wstrzymuje wykonywanie badań laboratoryjnych dla Klientów zewnętrznych. W okresie tym nie będzie również możliwości załatwienia spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w Spółce. Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod numerami  telefonów dostępnymi w zakładce KONTAKT oraz za pośrednictwem adresów mailowych: aqua@aqua.com.pl lub... więcej ...

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów AQUA S.A. zamyka pływalnię do odwołania.
 

Przepraszamy za niedogodności.

 

W dniu 20 stycznia 2020 roku Prezes Zarządu AQUA S.A. dr Krzysztof Michalski oraz Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr. hab. Jarosław Janicki podpisali umowę o współpracy. Umowa otwiera płaszczyznę do realizacji wspólnych projektów Akademii i bielskiej firmy odpowiedzialnej za zbiorowe zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków z terenu Miasta Bielsko-Biała oraz gmin ościennych.

Współpraca obejmować będzie m.in. wspieranie celów edukacyjnych i badawczych Uczelni, budowanie platform współpracy... więcej ...

W związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia ujemnych temperatur, AQUA S.A. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom o konieczności:

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych, wraz z wykonaniem instalacji cieplnej w taki sposób, aby nie uszkodzić założonych plomb i było możliwe dokonywanie odczytów wodomierzy;
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowanych ich... więcej ...

Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy odcinka sieci.

więcej ....

Szanowni Klienci!

 AQUA S.A. przedstawia Taryfę ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Szczyrk obowiązująca od dnia 2.08.2019 r.