W związku ze zgłoszeniami o podszywanie się oszustów pod pracowników AQUA S.A. i próbą wyłudzenia pieniędzy, zwracamy się z prośbą o zachowanie czujności.

Pracownicy AQUA S.A. posiadają imienne identyfikatory. W razie pojawienia się osób podających się za pracowników AQUA S.A. prosimy o sprawdzenie firmowego identyfikatora. Ich tożsamość można sprawdzić także pod nr tel.: 33 82 80 221, 33 82-80-210 lub 994.

Przed oszustami podszywającymi się pod naszych pracowników prosimy ostrzegać... więcej ...

W dniu 10 listopada 2021 roku w Sali Sesyjnej w Ratuszu w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach miejskiego programu „Rodzina Plus”.

AQUA S.A. przyznała łącznie 30 stypendiów: 10 dla uczniów szkół podstawowych, 10 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 10 dla studentów wyższych uczelni... więcej ...

W związku z okresem zimowym i wystąpieniem lub prognozowaniem długoterminowych  ujemnych temperatur, „AQUA” S.A. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom o konieczności:

  •     odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz  wykonania instalacji cieplnej w taki sposób, aby nie uszkodzić założonych plomb i była możliwość dokonania odczytów wodomierzy.
  •     Odwodnienia i oczyszczenia studzienek... więcej ...

AQUA S.A. apeluje, aby nie wrzucać maseczek i rękawiczek do kanalizacji. Materiały te uniemożliwiają swobodny odpływ ścieków, blokują wirniki pomp, a także grożą poważną awarią sytemu kanalizacyjnego - może dojść do zablokowania kanału, cofnięcia ścieków, a co za tym idzie,  do zalania mieszkania i narażenia na duże straty materialne.

Ulotka czego nie wrzucac do kanalizacj - maseczki

... więcej ...

Bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia w związku z wybuchem epidemii COVID-19 oraz występowanie wirusa w ściekach. KOMUNIKAT z 27.03.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi ...

W dniu 20 stycznia 2020 roku Prezes Zarządu AQUA S.A. dr Krzysztof Michalski oraz Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr. hab. Jarosław Janicki podpisali umowę o współpracy. Umowa otwiera płaszczyznę do realizacji wspólnych projektów Akademii i bielskiej firmy odpowiedzialnej za zbiorowe zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków z terenu Miasta Bielsko-Biała oraz gmin ościennych.

Współpraca obejmować będzie m.in. wspieranie celów edukacyjnych i badawczych Uczelni, budowanie platform współpracy... więcej ...

Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy odcinka sieci.

więcej ....