Zarząd Spółki "AQUA" S.A.  z siedzibą  Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie  "AQUA" S.A, które odbędzie się w dniu 27 maja 2024r. o godzinie 9:00 w sali audio położonej w budynku Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23. Informacje i materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują sie na stronie  www.aqua.com.pl/wza

Poprawa warunków pracy w narażeniu na czynnik biologiczny oraz prace na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych poprzez zakup odpowiednich środków ochrony indywidualnej i urządzeń

AQUA” S.A. w grudniu 2023 roku podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z „Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”. Dofinansowanie zostało... więcej ...

Szanowni Klienci,

informujemy, że AQUA S.A. od niedawna zmieniła sposób wysyłki faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Szata graficzna otrzymywanej przez Państwa korespondencji uległa zmianie:

  1. WYDRUK faktury jest czarno-biały,
  2. KOPERTA:

-  w lewym górnym rogu zamiast dotychczasowego logo firmy znajduje się adres Sprzedawcy, czyli AQUA S.A.,

-  w prawym górnym rogu znajduje się informacja, że przesyłka została nadana w PP Piła – informacja ta wynika z zapisów... więcej ...

W związku ze zgłoszeniami o podszywanie się oszustów pod pracowników AQUA S.A. i próbą wyłudzenia pieniędzy, zwracamy się z prośbą o zachowanie czujności.

Pracownicy AQUA S.A. posiadają imienne identyfikatory. W razie pojawienia się osób podających się za pracowników AQUA S.A. prosimy o sprawdzenie firmowego identyfikatora. Ich tożsamość można sprawdzić także pod nr tel.: 33 82 80 221, 33 82-80-210 lub 994.

Przed oszustami podszywającymi się pod naszych pracowników prosimy ostrzegać... więcej ...

W dniu 20 stycznia 2020 roku Prezes Zarządu AQUA S.A. dr Krzysztof Michalski oraz Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr. hab. Jarosław Janicki podpisali umowę o współpracy. Umowa otwiera płaszczyznę do realizacji wspólnych projektów Akademii i bielskiej firmy odpowiedzialnej za zbiorowe zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków z terenu Miasta Bielsko-Biała oraz gmin ościennych.

Współpraca obejmować będzie m.in. wspieranie celów edukacyjnych i badawczych Uczelni, budowanie platform współpracy... więcej ...

Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy odcinka sieci.

więcej ....