Zarząd "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej  uprzejmie informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A., które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021r.  o  godzinie 12:00,  w sali audio w budynku Spółki  w Bielsku-Białej  przy ul. 1 Maja 23.


Informacje i materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie

www.aqua.com.pl/wza

W trosce o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników, bezpośrednia obsługa Klienta w „AQUA” S.A.   odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, systemu e-BOK oraz telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta, prosimy o przestrzeganie wprowadzonych obostrzeń, w tym: obowiązkowo zasłanianie ust... więcej ...

W związku z okresem zimowym i wystąpieniem lub prognozowaniem długoterminowych ujemnych temperatur, "AQUA" S.A. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom o konieczności: 

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz wykonania instalacji cieplnej w taki sposób, aby nie uszkodzić założonych plomb i... więcej ...

AQUA S.A. od 2010 roku jest partnerem miejskiego  programu „Rodzina +” w Bielsku-Białej, skierowanego do rodzin wielodzietnych i zastępczych. W ramach programu Spółka przyznaje stypendia dla uczniów i studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce.
 

W roku 2020 Spółka przyznała za rok szkolny/akademicki 2019/2020 łącznie 30 stypendiów, w tym: 10 dla uczniów szkół podstawowych, 10 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dla 10 studentów szkół... więcej ...

W związku ze zgłoszeniami o podszywanie się oszustów pod pracowników AQUA S.A. i próbą wyłudzenia pieniędzy, zwracamy się z prośbą o zachowanie czujności.

Pracownicy AQUA S.A. posiadają imienne identyfikatory. W razie pojawienia się osób podających się za pracowników AQUA S.A. prosimy o sprawdzenie firmowego identyfikatora. Ich tożsamość można sprawdzić także pod nr tel.: 33 82 80 221, 33 82-80-210 lub 994.

Przed oszustami podszywającymi się pod naszych pracowników prosimy ostrzegać swoich bliskich, zwłaszcza osoby starsze.

 

To pomoc dedykowana potrzebującym poprzez fundację SIEPOMAGA. Akcja zapoczątkowana przez Marcina Topora z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie dla półtorarocznego Wojtusia Howisa cierpiącego na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Wymyślił proste zasady:

osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie dają rady, wpłacają minimum 10 zł na konto wspieranej osoby.  Nominowani mają 48 godzin na wykonanie zadania i powinni nominować minimum 3 osoby.... więcej ...

AQUA S.A. apeluje, aby nie wrzucać maseczek i rękawiczek do kanalizacji. Materiały te uniemożliwiają swobodny odpływ ścieków, blokują wirniki pomp, a także grożą poważną awarią sytemu kanalizacyjnego - może dojść do zablokowania kanału, cofnięcia ścieków, a co za tym idzie,  do zalania mieszkania i narażenia na duże straty materialne.

Ulotka czego nie wrzucac do kanalizacj - maseczki

... więcej ...

Uprzejmie informujemy, iż AQUA S.A. przywraca bezpośrednią obsługę Klienta w zakresie:
- przyjmowania korespondencji na dzienniku podawczym
- zawierania umów
- rozliczeń należności
- nowych podłączeń do sieci AQUA S.A.
- przyjmowania skarg i reklamacji.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów oraz pracowników, wprowadzamy działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W sali obługi klienta jednocześnie mogą być obsługiwane tylko cztery osoby. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce. Dozownik z płynem... więcej ...

Zarząd Spółki „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 22.06.2020r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23. Porządek obrad oraz projekty uchwał uwzględniają sprawy zgłoszone przez akcjonariusza Gminę Bielsko-Biała we wniosku z dnia 14 maja 2020r. Zarząd przewidział możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i rekomenduje taką formę udziału w Zgromadzeniu. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy... więcej ...

Szanowni Państwo!

w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i nałożonymi obostrzeniami, dla bezpieczeństwa uczestników oraz wszystkich gości, organizatorzy podjęli decyzję o przełożeniu Konferencji Naukowo-Technicznej Nauka-Technologia-Środowisko, która miała być zorganizowana w Hotelu STOK w Wiśle z dn. 14-16.10.2020 r. na nowy termin: 28-30.04.2021 r.  Miejsce i program pozostają bez zmian.

... więcej ...

Strony