Regulaminy

Bestwina

Uchwała nr XLII/321/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 października 2018 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina".

 

Bielsko-Biała

Uchwała nr XXXIV/838/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 grudnia 2008 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Buczkowice

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/74/19 Rady Gminy Buczkowicez dnia 28 sierpnia2019 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE

Chybie

UCHWAŁA NR X/77/2019RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 września 2019 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Czechowice-Dziedzice

Załącznik do uchwały nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25.06 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (zwany dalej „Regulaminem”)

 

Jasienica

Załącznik do uchwały Nr X/136/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 sierpnia 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓWNA TERENIE GMINY JASIENICA.

 

 

Jaworze

UchwałaNr VII/74/2019Rady Gminy Jaworzez dnia 23maja2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze.

 

Kęty

Uchwała NR LIV/454/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kęty.

Kozy

Uchwała nr  XVIII/144/2008 Rady Gminy Kozy z dnia 4 września 2008 - regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Kozy.

 

Porąbka

Załącznik do uchwały Nr VIII/83/2019 Rady Gminy w Porąbce z dnia 25 czerwca 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PORĄBKA

 

 

Skoczów

Uchwała nr XXXVII/476/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę.

 

Szczyrk

Załącznik do uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 września 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA SZCZYRK

 

Wilamowice

Uchwała nr XXXVIII/335/2006 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Wilkowice

Uchwała nr XLIV/328/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.