Regulaminy

Bestwina

UCHWAŁA NR XXXIX/288/2021 RADY GMINY BESTWINA z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”

 

Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XLIX/1149/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 20 października 2022 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bielska-Białej.

Buczkowice

UCHWAŁA NR XLI/282/22 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Buczkowice

Chybie

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Czechowice-Dziedzice

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Jasienica

UCHWAŁA NR XLII/566/22 RADY GMINY JASIENICA z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasienica

Jaworze

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze.

 

Kęty

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Kozy

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOZY.

 

 

Porąbka

UCHWAŁA NR XXXVI/368/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Porąbka

Szczyrk

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA SZCZYRK

 

Wilamowice

UCHWAŁA NR LI/387/22 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice.

 

Wilkowice

UCHWAŁA NR XLV/425/2022 RADY GMINY WILKOWICE z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilkowice