Regulaminy

Bestwina

Uchwała nr XLII/321/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 października 2018 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina".

 

Bielsko-Biała

Uchwała NR XII/222/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówna terenie Miasta Bielska-Białej

Buczkowice

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/74/19 Rady Gminy Buczkowicez dnia 28 sierpnia2019 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE

Chybie

Uchwała nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Chybie z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Czechowice-Dziedzice

Załącznik do uchwały nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25.06 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (zwany dalej „Regulaminem”)

 

Jasienica

Załącznik do uchwały Nr X/136/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 sierpnia 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓWNA TERENIE GMINY JASIENICA.

 

 

Jaworze

UchwałaNr VII/74/2019Rady Gminy Jaworzez dnia 23maja2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze.

 

Kęty

Uchwała NR LIV/454/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kęty.

Kozy

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOZY.

Załącznik do uchwały Nr X/82/19 Rady Gminy Kozy z dnia 29 października 2019r.

 

Porąbka

Załącznik do uchwały Nr VIII/83/2019 Rady Gminy w Porąbce z dnia 25 czerwca 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PORĄBKA

 

 

Szczyrk

Załącznik do uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 września 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA SZCZYRK

 

Wilamowice

Uchwała nr XVI/106/19 Rady Gminy Wilamowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice.

 

Wilkowice

Uchwała nr XII/106/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilkowice.