Regulaminy

Bestwina

Uchwała nr XLII/321/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 października 2018 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina".

 

Bielsko-Biała

Uchwała nr XXXIV/838/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 grudnia 2008 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Buczkowice

Uchwała XLII/316/06 Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 luty 2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Chybie

Uchwała nr XXXV/226/06 Rady Gminy Chybie z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody.

 

Czechowice-Dziedzice

Załącznik do uchwały nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25.06 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (zwany dalej „Regulaminem”)

 

Jasienica

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jasienicy.

 

Jaworze

Uchwała nr XIX/172/2008 Rady Gminy Jaworze z dnia 7 październik 2008 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków.

 

Kęty

Uchwała NR LIV/454/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kęty.

Kozy

Uchwała nr  XVIII/144/2008 Rady Gminy Kozy z dnia 4 września 2008 - regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Kozy.

 

Porąbka

Załącznik do uchwały Nr VIII/83/2019 Rady Gminy w Porąbce z dnia 25 czerwca 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PORĄBKA

 

 

Skoczów

Uchwała nr XXXVII/476/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę.

 

Szczyrk

 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczyrk.

 

Wilamowice

Uchwała nr XXXVIII/335/2006 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Wilkowice

Uchwała nr XLIV/328/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA