Aqua przetargi - postępowanie aktywne

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH WPRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

Dostawę energii elektrycznej

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 13/08/2019 - 11:00 -1 tydzień 4 dni

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA