Aqua przetargi - postępowanie aktywne

Przetarg nieograniczony na: "Remont kanału betonowego Dn 200-250 metodą rękawa w ul. Listopadowej w Bielsku – Białej"

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 31/10/2019 - 11:30 1 tydzień 1 dzień

Przetarg nieograniczony na: Remont zbiornika wody czystej pod filtrami SUW Kobiernice – Soła I

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 08/10/2019 - 11:30 -2 tygodnie 8 godzin

Przetarg nieograniczony na: "Remont kanału sanitarnego i deszczowego metodą krakingu w rejonie ul. Złotych Kłosów 54-58 w Bielsku-Białej"

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 03/10/2019 - 12:00 -2 tygodnie 5 dni