Aqua przetargi - postępowanie aktywne

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego na terenie Bielska – Białej”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 07/05/2019 - 11:30 2 tygodnie 4 dni

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę wodociągu w Czańcu, Pisarzowicach, Kozach i Bielsku-Białej - PAKIET 12/2019”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 25/04/2019 - 11:30 6 dni 20 godzin

Przetarg nieograniczony o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na:

"Szacowanie wartości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz szkód powstałych na nieruchomościach w związku z wykonywaniem robót związanych z budową kanalizacji i przebudową wodociągu w Dzielnicy Hałcnów."

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 25/03/2019 - 11:00 -3 tygodnie 3 dni

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA