Aqua przetargi - postępowanie aktywne

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej – Pakiet 5/2019”.
 

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 14/03/2019 - 11:30 3 tygodnie 1 dzień

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę dwóch studni kanalizacyjnych wraz z opomiarowaniem w rejonie ulicy Wałowej i Barlickiego w Bielsku-Białej”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 12/03/2019 - 11:30 2 tygodnie 6 dni

Przetarg nieograniczony na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Hałcnowskiej w Bielsku-Białej”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 07/03/2019 - 11:30 2 tygodnie 1 dzień

Przetarg nieograniczony o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na:

"Szacowanie wartości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz szkód powstałych na nieruchomościach w związku z wykonywaniem robót związanych z budową kanalizacji i przebudową wodociągu w Dzielnicy Hałcnów."

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 28/02/2019 - 11:00 1 tydzień 1 dzień

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczyrku oraz Buczkowicach – Etap I i II – Pakiet 9/2019”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 26/02/2019 - 11:30 6 dni 4 godziny

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Żywieckiej, Łukasiewicza, Łuczników i Karpackiej w Bielsku - Białej – PAKIET 2/2019

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 20/02/2019 - 11:30 4 godziny 23 minuty

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieciowej dwustrefowej pompowni wody w rejonie skrzyżowania ulic Grzybowej i Olszówka w Bielsku-Białej”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 19/02/2019 - 11:30 -19 godzin 36 minut

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA