Aqua przetargi - postępowanie aktywne

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. Złote Łany w Bielsku-Białej – Pakiet nr 15”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 02/07/2019 - 11:30 1 tydzień 5 dni

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą rękawa rurociągu DN 600mm z SUW Wapienica w Bielsku-Białej – Etap II”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 25/06/2019 - 11:30 5 dni 7 minut

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej w Jasienicy i Landeku – PAKIET 6/2019”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 06/06/2019 - 11:30 -1 tydzień 6 dni

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego na terenie Bielska – Białej”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 05/06/2019 - 11:30 -2 tygodnie 23 godziny

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA