Aqua przetargi - postępowanie aktywne

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bielsku-Białej – Pakiet 2”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 25/10/2018 - 11:30 3 dni 20 godzin

Postępowanie na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami rejonie ulic Jasna Rola, Dusznicka, Żeńców, Jęczmienna i Chłopska w Bielsku-Białej wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi"
 

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 11/10/2018 - 12:00 -1 tydzień 3 dni

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA