Aqua przetargi - postępowanie aktywne

Przetarg nieograniczony na: Obsługę kas Pływalni AQUA S.A. zlokalizowanej przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej.

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 02/10/2020 - 11:30 4 dni 19 godzin

Przetarg nieograniczony nr FZA/PW/106/20 na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 24/09/2020 - 11:30 -3 dni 4 godziny

Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa odcinka kanału sanitarnego w rejonie ul. Jama i Bór w Buczkowicach” wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 23/09/2020 - 11:30 -4 dni 4 godziny

Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: przebudowa sieci wodociągowej w ul.Juliana Tuwima oraz przebudowa odcinka kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Tuwima 14 w Bielsku-Białej

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 22/09/2020 - 11:30 -5 dni 4 godziny

Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Błotnej w Bielsku-Białej"

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 06/08/2020 - 11:30 -1 miesiąc 3 tygodnie