Aqua przetargi

FZA/PW/078/20

Postępowanie przetargowe  na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ulicy Uzdrowiskowej w Szczyrku”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 
28/07/2020 - 11:30

FZA/PW/070/20

Przetarg nieograniczony na: „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aeroklubu w Bielsku-Białej – Etap II”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 
09/07/2020 - 11:30

FZA/PW/072/20

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy odcinka kanału ogólnospławnego w rejonie ul. Błotnej w Bielsku-Białej”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 
07/07/2020 - 11:30

FZA/PW/061/20

Postępowanie przetargowe na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ulicy Uzdrowiskowej w Szczyrku wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
15/06/2020 - 11:30

FZA/PW/062/20

Postępowanie przetargowe na "Zabudowę przepływomierza i panelu fotowoltaicznego w Kozach, ul. Krzemionki"

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 
09/06/2020 - 11:30

FZA/PW/060/20

Postępowanie przetargowe na: „Zabudowę przepływomierza i panelu fotowoltaicznego w Czańcu, ul. Górska”.

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 
04/06/2020 - 11:30

FZA/PW/055/20

Postępowanie przetargowe nr FZA/PW/055/20 na: „Przebudowę punktu pomiarowego OOS „Biała Wschód” ul. Ciegielniana w  Bielsku-Białej

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 
29/05/2020 - 11:30

FZA/PW/056/20

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Taksówkarzy w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
28/05/2020 - 11:30

Strony