Aqua przetargi

FZ/PW/102/19

Przetarg nieograniczony na: "Remont kanału betonowego Dn 200-250 metodą rękawa w ul. Listopadowej w Bielsku – Białej"

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 
31/10/2019 - 11:30

FZ/PW/093/19

Przetarg nieograniczony na: "Remont kanału sanitarnego i deszczowego metodą krakingu w rejonie ul. Złotych Kłosów 54-58 w Bielsku-Białej"

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 
03/10/2019 - 12:00

FZ/ZP/003/19

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH WPRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

Dostawę energii elektrycznej

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
13/08/2019 - 11:00

FZ/PW/066/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budowę sięgaczy kanalizacyjnych w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/07/2019 - 11:30

FZ/PW/064/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. Złote Łany w Bielsku-Białej – Pakiet nr 15”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
02/07/2019 - 11:30

FZ/PW/063/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą rękawa rurociągu DN 600mm z SUW Wapienica w Bielsku-Białej – Etap II”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/06/2019 - 11:30

FZ/PW/057/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. Złote Łany w Bielsku-Białej – Pakiet nr 15”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
12/06/2019 - 11:30

FZ/PW/053/19

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej w Jasienicy i Landeku – PAKIET 6/2019”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
06/06/2019 - 11:30

FZ/PW/056/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego na terenie Bielska – Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/06/2019 - 11:30

Strony