Aqua przetargi

FZ/PW/034/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę kontenerowej pompowni oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Krańcowej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone

FZ/PW/033/16

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę przepływomierzy elektromagnetycznych na SUW Kobiernice"

Postępowanie zakończone

FZ/PW/028/16

Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Bujakowie"

Postępowanie zakończone

FZ/PW/022/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jaworzu i Bierach – PAKIET 3”

Postępowanie zakończone

FZ/PW/018/16

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. gen. Andrzeja Galicy w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone

FZ/PW/015/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bielsku-Białej – PAKIET 2”.

Postępowanie zakończone

FZ/PW/009/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bielsku-Białej – PAKIET 1”.

Postępowanie zakończone

FZ/PW/137/15

Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę pompowni ścieków w Mazańcowicach przy ul. Starobielskiej”.

Postępowanie zakończone

FZ/ZP/003/15

Przetarg nieograniczony powyżej 414.000,00 EURO na: "Dostawę energii elektrycznej".

Postępowanie zakończone

FZ/PW/118/15

DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW AQUA S.A. DLA ZAMÓWIENIA NR FZ/PW/118/15

Postępowanie zakończone

Strony

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA