Aqua przetargi

FZ/PW/081/18

Przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami rejonie ulic Komorowicka, Krzywa, Lipnik, Leśna, Północna, Czechowicka, Olszyna, Stroma, Rzeźnicza i Rodzinna w Mazańcowicach – ETAP I

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
04/09/2018 - 12:00

FZ/PW/079/18

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczyrku i Buczkowicach - Etap I”
Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
28/08/2018 - 11:30

FZ/PW/073/18

Przetarg nieograniczony na: "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Halentówka, Graniczna, Kwiatowa, Widokowa w Mazańcowicach –ETAP II wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi."
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
02/08/2018 - 12:00

FZ/PW/064/18

Przetarg nieograniczony na: „Zmianę systemu dezynfekcji wody na terenie stacji SOŁA III w Kobiernicach”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
18/07/2018 - 11:30

FZ/PW/066/18

Przetarg nieograniczony na: „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Taksówkarzy w Bielsku-Białej – PAKIET 15/2018
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
17/07/2018 - 11:30

FZ/PW/054/18

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego oraz krakingu na terenie Bielska – Białej – Pakiet nr 1”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
09/07/2018 - 11:30

FZ/PW/044/18

Przetarg nieograniczony na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie „Stalownika” w Bielsku-Białej – PAKIET 15/2017”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
29/05/2018 - 11:30

FZ/PW/036/18

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Asnyka, Kasprowicza oraz osiedla Złote Łany w Bielsku-Białej – PAKIET 7”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
15/05/2018 - 11:30

FZ/ZP/002/18

Przetarg nieograniczony na: Szacowanie wartości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz szkód powstałych na nieruchomościach w związku z wykonywaniem robót związanych z budową kanalizacji i przebudową wodociągu w Dzielnicy Hałcnów
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
08/05/2018 - 11:30

FZ/PW/028/18

Przetarg nieograniczony na: „Renowację magistrali wodociągowej z rur staliwnych DN 325 mm w ul. Łowieckiej w Bielsku – Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/04/2018 - 11:30

Strony