Aqua przetargi

FZ/PW/001/18

Przetarg nieograniczony na: "Modernizację magistrali wodociągowej z żeliwa szarego Dn 225 w ul. Żywieckiej w Bielsku - Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
17/01/2018 - 11:30

FZ/PW/163/17

Przetarg nieograniczony na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Starobielskiej, Kopiec i Nad Potokiem w Mazańcowicach"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
08/01/2018 - 12:00

FZ/PW/161/17

Przetarg nieograniczony na: „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Starym Bielsku– PAKIET 10/2017"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
04/01/2018 - 11:30

FZ/PW/162/17

Przetarg nieograniczony na: "Wyłonienie rzeczoznawcy ds. szacowania szkód rolnych i służebności lub odszkodowań z tytułu trwałego ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości wynikających z prowadzonych zadań wodociągowo-kanalizacyjnych AQUA S.A."

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
18/12/2017 - 12:00

FZ/PW/154/17

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę przepływomierza, pomp oraz agregatu prądotwórczego na terenie pompowni ścieków  w Rybarzowicach"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/12/2017 - 11:30

FZ/PW/140/17

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalnych jednofunkcyjnych zapewniających możliwość czyszczenia kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej  i deszczowej oraz zbiorników pompowni ścieków.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
13/11/2017 - 11:30

FZ/ZP/007/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:
Dostawę energii elektrycznej
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
12/10/2017 - 11:30

FZ/PW/122/17

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 600mm na odcinku od ulicy Tartacznej do ulicy Storczyków w Bielsku-Białej – ETAP I”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
10/10/2017 - 11:30

FZ/PW/104/17

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę kraty gęstej na istniejącym kanale wraz z systemem transportu i odwadniania skratek na terenie Oczyszczalni Ścieków Wapienica w Bielsku-Białej”.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
28/09/2017 - 11:30

Strony