Aqua przetargi

FZ/PW/113/15

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej oraz przebudowę kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Akademii Umiejętności i Gorkiego w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone

FZ/PW/082/15

Przetarg nieograniczony na: „Budowę zbiorników retencyjnych wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Odrowąża w Bielsku-Białej”.

 

Postępowanie zakończone

FZ/PW/070/15

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Bielsku – Białej i Kozach – PAKIET 2”

Postępowanie zakończone

FZ/PW/068/15

Przetarg nieograniczony na: „Renowację magistrali wodociągowej z rur stalowych DN 600 mm na odcinku od ul. Lekarskiej do ul. Czeladniczej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone

FZ/PW/053/15

PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWĘ SAMOCHODU SPECJALNEGO (SSĄCO – PŁUCZĄCEGO) ZAPEWNIAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ HYDRODYNAMICZNEGO CZYSZCZENIA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ (OGÓLNOSPŁAWNEJ, SANITARNEJ I DESZCZOWEJ), ODPOMPOWANIA ZBIORNIKÓW POMPOWNI ŚCIEKÓW, KOMÓR TECHNICZNYCH ORAZ WYBIERANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH I STAŁYCH.

 

Postępowanie zakończone

FZ/PW/045/15

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Międzyrzeczu Dolnym i Mazańcowicach – PAKIET 5”

Postępowanie zakończone

Strony