Aqua przetargi

FZ/PW/082/15

Przetarg nieograniczony na: „Budowę zbiorników retencyjnych wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Odrowąża w Bielsku-Białej”.

 

Postępowanie zakończone

FZ/PW/070/15

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Bielsku – Białej i Kozach – PAKIET 2”

Postępowanie zakończone

FZ/PW/068/15

Przetarg nieograniczony na: „Renowację magistrali wodociągowej z rur stalowych DN 600 mm na odcinku od ul. Lekarskiej do ul. Czeladniczej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone

FZ/PW/053/15

PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWĘ SAMOCHODU SPECJALNEGO (SSĄCO – PŁUCZĄCEGO) ZAPEWNIAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ HYDRODYNAMICZNEGO CZYSZCZENIA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ (OGÓLNOSPŁAWNEJ, SANITARNEJ I DESZCZOWEJ), ODPOMPOWANIA ZBIORNIKÓW POMPOWNI ŚCIEKÓW, KOMÓR TECHNICZNYCH ORAZ WYBIERANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH I STAŁYCH.

 

Postępowanie zakończone

FZ/PW/045/15

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Międzyrzeczu Dolnym i Mazańcowicach – PAKIET 5”

Postępowanie zakończone

FZ/ZP/001/15

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej etap II przy ul. Anyżowej, Małej Straconki ,Rajdowej, Lisiej, Sodowej, Borsuczej

Postępowanie zakończone

FZ/ZP/002/15

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę: Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni "AQUA" przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej.

Postępowanie zakończone

Strony