Aqua przetargi

FZ/ZP/006/17

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Budowę instalacji podczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym oczyszczalni ścieków Komorowice w Bielsku-Białej

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
06/09/2017 - 11:30

FZ/PW/105/17

Postępowanie przetargowe na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Małej Straconki, Lisiej i Borsuczej w Bielsku-Białej – etap III"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
24/08/2017 - 12:00

FZ/PW/106/17

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 600mm na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Storczyków w Bielsku-Białej – ETAP I”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
24/08/2017 - 11:30

FZ/PW/094/17

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami
w rejonie ul. Karpackiej w Bielsku-Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
01/08/2017 - 11:30

FZ/PW/075/17

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego w ulicy Schodowej, Leszczyńskiej i w rejonie Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
27/06/2017 - 11:30

FZ/PW/070/17

Przetarg nieograniczony na: "Modernizację instalacji technologicznej pompowni P3 na terenie Oczyszczalni Ścieków Komorowice"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
13/06/2017 - 11:30

FZ/ZP/003/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Dzielnicy Hałcnów w rejonie ul. Pod Kasztanem, Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 Zakrętów i Wyzwolenia w Bielsku-Białej"
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
31/05/2017 - 11:30

FZ/PW/066/17

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę instalacji nawiewno-wywiewnej w hali pomp WKF Oczyszczalni Ścieków Komorowice”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
30/05/2017 - 11:30

FZ/ZP/005/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIŻSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni „AQUA”przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
11/05/2017 - 11:30

FZ/ZP/002/17

RZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Ametystowej, Mikołajczyka, Orchidei, Bzowej i Czeremchowej w Bielsku-Białej.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
09/05/2017 - 11:30

Strony