Aqua przetargi

FZA/PW/020/20

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej w rejonie bloków przy ul. Siemiradzkiego w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
11/03/2020 - 11:30

FZA/PW/024/20

Przetarg nieograniczony na: Odbiór odpadów niebezpiecznych ze Stacji Utylizacji Emulsji Olejowych o kodach:
- 12 01 14* - Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne w szacowanej ilość 15 Mg w ciągu roku.
- 13 05 02* - Szlamy z odwadniania olejów w separatorach w szacowanej ilość  70 Mg w ciągu roku.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
10/03/2020 - 11:30

FZA/PW/019/20

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kopytko w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
09/03/2020 - 11:30

FZA/PW/025/20

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Kopytko i Miętowej w Bielsku-Białej oraz budowy przyłącza wody do budynku przy ul. Dworcowej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
06/03/2020 - 11:30

FZA/PW/018/20

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Radosnej w Godziszce”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/03/2020 - 11:30

FZA/PW/016/20

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Fałata, Grottgera, Browarnej i Cieszyńskiej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
04/03/2020 - 11:30

FZA/PW/015/20

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Kiernika, Bobka i Bojki w Bielsku-Białej – ETAP I”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
03/03/2020 - 11:30

FZA/PW/017/20

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy i budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rafowej i Łamanej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
27/02/2020 - 11:30

FZA/PW/012/20

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Marynarskiej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
24/02/2020 - 11:30

FZA/PW/014/20

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektów  budowlanych i wykonawczych modernizacji istniejących OOS-ów w Pisarzowicach i Czańcu”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
21/02/2020 - 11:30

Strony