Aqua przetargi

FZ/PW/053/19

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej w Jasienicy i Landeku – PAKIET 6/2019”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
06/06/2019 - 11:30

FZ/PW/056/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego na terenie Bielska – Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/06/2019 - 11:30

FZ/PW/041/19

Przetarg nieograniczony na: "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami rejonie ulic Podwale, Dubois, Okrzei, Zmożka w Bielsku-Białej"
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
15/05/2019 - 11:30

FZ/PW/035/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego na terenie Bielska – Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
14/05/2019 - 11:30

FZ/ZP/002/19

Przetarg nieograniczony o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na: "Kompleksową obsługę ratowniczą krytej pływalni „AQUA”przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
10/05/2019 - 11:30

FZ/PW/032/19

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę wodociągu w Czańcu, Pisarzowicach, Kozach i Bielsku-Białej - PAKIET 12/2019”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/04/2019 - 11:30

FZ/PW/022/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczyrku oraz Buczkowicach – Etap I i II – Pakiet 9/2019”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
26/03/2019 - 11:30

FZ/ZP/001/19

Przetarg nieograniczony o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na:

"Szacowanie wartości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz szkód powstałych na nieruchomościach w związku z wykonywaniem robót związanych z budową kanalizacji i przebudową wodociągu w Dzielnicy Hałcnów."

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/03/2019 - 11:00

FZ/PW/021/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 600mm na odcinku od ulicy Storczyków do ulicy Telimeny w Bielsku-Białej – Etap II”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
21/03/2019 - 11:30

FZ/PW/019/19

Przetarg nieograniczony na "Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kamienica w Bielsku-Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
20/03/2019 - 11:30

Strony