Aqua przetargi

FZ/PW/054/18

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego oraz krakingu na terenie Bielska – Białej – Pakiet nr 1”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
09/07/2018 - 11:30

FZ/PW/044/18

Przetarg nieograniczony na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie „Stalownika” w Bielsku-Białej – PAKIET 15/2017”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
29/05/2018 - 11:30

FZ/PW/036/18

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Asnyka, Kasprowicza oraz osiedla Złote Łany w Bielsku-Białej – PAKIET 7”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
15/05/2018 - 11:30

FZ/ZP/002/18

Przetarg nieograniczony na: Szacowanie wartości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz szkód powstałych na nieruchomościach w związku z wykonywaniem robót związanych z budową kanalizacji i przebudową wodociągu w Dzielnicy Hałcnów
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
08/05/2018 - 11:30

FZ/PW/028/18

Przetarg nieograniczony na: „Renowację magistrali wodociągowej z rur staliwnych DN 325 mm w ul. Łowieckiej w Bielsku – Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/04/2018 - 11:30

FZ/PW/027/18

Postępowanie przetargowe na: "Remont kanału sanitarnego i deszczowego w rejonie od ul. Lipnickiej 96 do ul. Kiepury 24 w Bielsku-Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
04/04/2018 - 12:00

FZ/PW/017/18

Postępowanie na "Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na Osiedlu Karpackim- jednostka C oraz w rejonie ul. Fałata, Grottgera, Browarnej i Cieszyńskiej w Bielsku-Białej"
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
02/03/2018 - 12:00

FZ/PW015/18

Postępowanie na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Szafirowej, Jantarowej, Perłowej, Nowiny, Krakusa, Topazowej, Międzyrzeckiej i Dworcowej w Bielsku-Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
28/02/2018 - 12:00

FZ/PW/009/18

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej i Łęgowej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
14/02/2018 - 11:30

FZ/PW/008/18

Postępowanie na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jaworzu wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
06/02/2018 - 12:00

Strony