Aqua przetargi

FZ/PW/014/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę i budowę sieci wodociągowej w Bujakowie Górnym – Etap II”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
19/03/2019 - 11:30

FZ/PW/013/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej – Pakiet 5/2019”.
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
14/03/2019 - 11:30

FZ/PW/011/19

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę dwóch studni kanalizacyjnych wraz z opomiarowaniem w rejonie ulicy Wałowej i Barlickiego w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
12/03/2019 - 11:30

FZ/PW/017/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację rurociągu Dn 325 z SUW Wapienica na odcinku od ulicy Jeżynowej do ulicy Lotniczej – Etap II”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
11/03/2019 - 11:30

FZ/PW/010/19

Przetarg nieograniczony na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Hałcnowskiej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
07/03/2019 - 11:30

FZ/PW/009/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczyrku oraz Buczkowicach – Etap I i II – Pakiet 9/2019”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
26/02/2019 - 11:30

FZ/PW/007/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Żywieckiej, Łukasiewicza, Łuczników i Karpackiej w Bielsku - Białej – PAKIET 2/2019

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
20/02/2019 - 11:30

FZ/PW/005/19

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieciowej dwustrefowej pompowni wody w rejonie skrzyżowania ulic Grzybowej i Olszówka w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
19/02/2019 - 11:30

FZ/PW/001/19

Przetarg nieograniczony na: „Zmianę systemu dezynfekcji wody na terenie stacji SOŁA III w Kobiernicach”.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
24/01/2019 - 11:30

FZ/PW/003/19

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Jasienicy, Mazańcowicach oraz Jaworzu – PAKIET 4/2019”.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
22/01/2019 - 11:30

Strony