Aqua przetargi

FZ/PW/112/19

Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy awaryjnej pompowni wody w rejonie ul. Jesionowej w Kozach wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
26/11/2019 - 11:30

FZ/PW/109/19

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę odcinka wodociągu w rejonie ulicy Bliskiej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/11/2019 - 11:30

FZ/PW/110/19

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego przebudowy oraz budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bielsku-Białej i Czańcu wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
20/11/2019 - 11:30

FZ/PW/106/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej  w rejonie ul. Spacerowej i bocznych w Szczyrku”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
13/11/2019 - 11:30

FZ/PW/104/19

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jeździeckiej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
06/11/2019 - 11:30

FZ/PW/102/19

Przetarg nieograniczony na: "Remont kanału betonowego Dn 200-250 metodą rękawa w ul. Listopadowej w Bielsku – Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
31/10/2019 - 11:30

FZ/PW/095/19

Przetarg nieograniczony na: Remont zbiornika wody czystej pod filtrami SUW Kobiernice – Soła I

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
08/10/2019 - 11:30

FZ/PW/093/19

Przetarg nieograniczony na: "Remont kanału sanitarnego i deszczowego metodą krakingu w rejonie ul. Złotych Kłosów 54-58 w Bielsku-Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
03/10/2019 - 12:00

FZ/ZP/003/19

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH WPRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

Dostawę energii elektrycznej

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
13/08/2019 - 11:00

Strony