Aqua przetargi

FZ/PW/112/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bielsku-Białej, Kozach i Pisarzowicach – PAKIET 12"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
28/09/2016 - 11:30

FZ/PW/107/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do budynków w rejonie ulic Lipnickiej, Bogusławskiego, Tuwima i Grzybowej w Bielsku-Białej”.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
22/09/2016 - 11:30

FZ/PW/106/16

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę przepływomierzy elektromagnetycznych na rurociągach tłocznych w Bielsku-Białej i Jaworzu"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
21/09/2016 - 11:30

FZ/PW/093/16

Przetarg nieograniczony na „Modernizację pompowni wody technologicznej na „nowej” części Oczyszczalni Ścieków Komorowice w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
27/07/2016 - 11:30

FZ/PW/091/16

Przetarg nieograniczony na „Renowację kanału ogólnospławnego w technologii bezwykopowej w rejonie ulicy Jutrzenki i Podgórze w Bielsku-Białej - Etap I"

 

Uwaga:

Kompletną dokumentacje przetargową można uzyskać w Dziale Zakupów w siedzibie Zamawiającego, jak również na wniosek Wykonawcy Zamawiający  przekaże niniejszą dokumentację za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
20/07/2016 - 11:30

FZ/PW/080/16

Przetarg nieograniczony na „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej metodą rękawa termoutwardzalnego w Bielsku-Białej i w Szczyrku”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
12/07/2016 - 11:30

FZ/PW/065/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w Bielsku-Białej– PAKIET 5”.

Postępowanie zakończone

FZ/PW/055/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bielsku-Białej i okolicach – PAKIET 9”.

Postępowanie zakończone

FZ/PW/049/16

Przetarg nieograniczony na: „Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach i Wapienicy”.

Postępowanie zakończone

FZ/PW/046/16

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zagłębocze w Czańcu – Etap II”.

Postępowanie zakończone

Strony

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA