Aqua przetargi

FZ/PW/009/18

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej i Łęgowej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
14/02/2018 - 11:30

FZ/PW/008/18

Postępowanie na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jaworzu wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
06/02/2018 - 12:00

FZ/PW/005/18

Przetarg nieograniczony na: „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Starym Bielsku– PAKIET 10/2017”.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
01/02/2018 - 11:30

FZ/ZP/001/18

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące Projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
30/01/2018 - 11:30

FZ/PW/002/18

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Ptasiej, Jastrzębiej, Sokolej, Sikorek, Szczygłów oraz ulicy Krzyżowej w Bielsku-Białej – PAKIET 4/2018"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
29/01/2018 - 11:30

FZ/PW/003/18

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej – PAKIET 20/2017”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
24/01/2018 - 11:30

FZ/PW/001/18

Przetarg nieograniczony na: "Modernizację magistrali wodociągowej z żeliwa szarego Dn 225 w ul. Żywieckiej w Bielsku - Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
17/01/2018 - 11:30

FZ/PW/163/17

Przetarg nieograniczony na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Starobielskiej, Kopiec i Nad Potokiem w Mazańcowicach"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
08/01/2018 - 12:00

FZ/PW/161/17

Przetarg nieograniczony na: „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Starym Bielsku– PAKIET 10/2017"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
04/01/2018 - 11:30

FZ/PW/162/17

Przetarg nieograniczony na: "Wyłonienie rzeczoznawcy ds. szacowania szkód rolnych i służebności lub odszkodowań z tytułu trwałego ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości wynikających z prowadzonych zadań wodociągowo-kanalizacyjnych AQUA S.A."

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
18/12/2017 - 12:00

Strony