Aqua przetargi

FZ/ZP/003/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Dzielnicy Hałcnów w rejonie ul. Pod Kasztanem, Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 Zakrętów i Wyzwolenia w Bielsku-Białej"
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
31/05/2017 - 11:30

FZ/PW/066/17

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę instalacji nawiewno-wywiewnej w hali pomp WKF Oczyszczalni Ścieków Komorowice”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
30/05/2017 - 11:30

FZ/ZP/005/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIŻSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni „AQUA”przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
11/05/2017 - 11:30

FZ/ZP/002/17

RZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Ametystowej, Mikołajczyka, Orchidei, Bzowej i Czeremchowej w Bielsku-Białej.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
09/05/2017 - 11:30

FZ/ZP/004/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIŻSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Prowadzenie obiektu rekreacyjnego „siłownia i fitness AQUA S.A.” przy ul. Langiewicza w Bielsku-Białej.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
08/05/2017 - 11:30

FZ/PW/057/17

Przetarg nieograniczony na "Zabudowę przepływomierzy elektromagnetycznych na rurociągach tłocznych w Bielsku-Białej i w Jaworzu"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
08/05/2017 - 11:30

FZ/ZP/001/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA BUDOWĘ ZBIORNIKA BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMOROWICE W BIELSKU-BIAŁEJ.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/04/2017 - 11:30

FZ/PW/042/17

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Bielsku-Białej – Pakiet 9

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/04/2017 - 11:30

FZ/PW/039/17

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Lelewela i Lenartowicza w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
29/03/2017 - 11:30

FZ/PW/017/17

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowych w Bielsku-Białej i Bestwinie – PAKIET 2”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
14/03/2017 - 11:30

Strony