Aqua przetargi

FZ/ZP/002/17

RZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Ametystowej, Mikołajczyka, Orchidei, Bzowej i Czeremchowej w Bielsku-Białej.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
09/05/2017 - 11:30

FZ/ZP/004/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIŻSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Prowadzenie obiektu rekreacyjnego „siłownia i fitness AQUA S.A.” przy ul. Langiewicza w Bielsku-Białej.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
08/05/2017 - 11:30

FZ/PW/057/17

Przetarg nieograniczony na "Zabudowę przepływomierzy elektromagnetycznych na rurociągach tłocznych w Bielsku-Białej i w Jaworzu"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
08/05/2017 - 11:30

FZ/ZP/001/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA BUDOWĘ ZBIORNIKA BIOGAZU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMOROWICE W BIELSKU-BIAŁEJ.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/04/2017 - 11:30

FZ/PW/042/17

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Bielsku-Białej – Pakiet 9

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/04/2017 - 11:30

FZ/PW/039/17

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Lelewela i Lenartowicza w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
29/03/2017 - 11:30

FZ/PW/017/17

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowych w Bielsku-Białej i Bestwinie – PAKIET 2”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
14/03/2017 - 11:30

FZ/PW/016/17

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę pompowni wody przy ul. Armii Krajowej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
07/03/2017 - 11:30

FZ/PW/014/17

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę węzła wodociągowego przy ul. Lekarskiej w Bielsku-Białej – PAKIET 4”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
02/03/2017 - 11:30

FZ/PW/015/17

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę przepływomierza przy ul. Orchidei oraz przystosowanie zaworu regulacyjnego do sterowania w rejonie ul. Witosa w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
01/03/2017 - 11:30

Strony

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA