Aqua przetargi

FZ/PW/016/17

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę pompowni wody przy ul. Armii Krajowej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
07/03/2017 - 11:30

FZ/PW/014/17

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę węzła wodociągowego przy ul. Lekarskiej w Bielsku-Białej – PAKIET 4”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
02/03/2017 - 11:30

FZ/PW/015/17

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę przepływomierza przy ul. Orchidei oraz przystosowanie zaworu regulacyjnego do sterowania w rejonie ul. Witosa w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
01/03/2017 - 11:30

FZ/PW/013/17

Przetarg nieograniczony na: „Zwiększenie retencji oraz zabudowa agregatu prądotwórczego na terenie pompowni ścieków przy ulicy Wilkowskiej w Wilkowicach”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
28/02/2017 - 11:30

FZ/PW/011/17

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej w Mazańcowicach i Bielsku-Białej - Pakiet 6/2017”
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
23/02/2017 - 11:30

FZ/ZP/002/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ
W DZIELNICY WAPIENICA W REJONIE UL. OLEANDRÓW, ZWIERZYNIECKIEJ I DZWONKOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
07/02/2017 - 11:30

FZ/PW/158/16

Przetarg nieograniczony na: „Modernizację istniejących OOS na sieciach wodociągowych w Bielsku-Białej i okolicach”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
11/01/2017 - 11:30

FZ/PW/140/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bielsku-Białej i Landeku – PAKIET 1/2017”.

 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
24/11/2016 - 11:30

FZ/PW/139/16

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Karowej i Jutrzenki w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
15/11/2016 - 11:30

FZ/PW/124/16

Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu specjalnego jednofunkcyjnego zapewniającego możliwość czyszczenia kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej oraz zbiorników pompowni ścieków DLA ZAMÓWIENIA NR: FZ/PW/124/16.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/10/2016 - 11:30

Strony