Aqua przetargi

FZ/PW/154/17

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę przepływomierza, pomp oraz agregatu prądotwórczego na terenie pompowni ścieków  w Rybarzowicach"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/12/2017 - 11:30

FZ/PW/140/17

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalnych jednofunkcyjnych zapewniających możliwość czyszczenia kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej  i deszczowej oraz zbiorników pompowni ścieków.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
13/11/2017 - 11:30

FZ/ZP/007/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:
Dostawę energii elektrycznej
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
12/10/2017 - 11:30

FZ/PW/122/17

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 600mm na odcinku od ulicy Tartacznej do ulicy Storczyków w Bielsku-Białej – ETAP I”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
10/10/2017 - 11:30

FZ/PW/104/17

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę kraty gęstej na istniejącym kanale wraz z systemem transportu i odwadniania skratek na terenie Oczyszczalni Ścieków Wapienica w Bielsku-Białej”.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
28/09/2017 - 11:30

FZ/ZP/006/17

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Budowę instalacji podczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym oczyszczalni ścieków Komorowice w Bielsku-Białej

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
06/09/2017 - 11:30

FZ/PW/105/17

Postępowanie przetargowe na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Małej Straconki, Lisiej i Borsuczej w Bielsku-Białej – etap III"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
24/08/2017 - 12:00

FZ/PW/106/17

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 600mm na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Storczyków w Bielsku-Białej – ETAP I”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
24/08/2017 - 11:30

FZ/PW/094/17

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami
w rejonie ul. Karpackiej w Bielsku-Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
01/08/2017 - 11:30

Strony