Aqua przetargi

FZ/PW/049/16

Przetarg nieograniczony na: „Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach i Wapienicy”.

Postępowanie zakończone

FZ/PW/046/16

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zagłębocze w Czańcu – Etap II”.

Postępowanie zakończone

FZ/PW/044/16

Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie stacji odbioru odpadów wysokoenergetycznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Komorowice w Bielsku Białej”

Postępowanie zakończone

FZ/ZP/001/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC ORLEJ, SZPAKÓW I MODREJ W BIELSKU-BIAŁEJ.

Postępowanie zakończone

FZ/PW/034/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę kontenerowej pompowni oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Krańcowej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone

FZ/PW/033/16

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę przepływomierzy elektromagnetycznych na SUW Kobiernice"

Postępowanie zakończone

FZ/PW/028/16

Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Bujakowie"

Postępowanie zakończone

FZ/PW/022/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jaworzu i Bierach – PAKIET 3”

Postępowanie zakończone

FZ/PW/018/16

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. gen. Andrzeja Galicy w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone

FZ/PW/015/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bielsku-Białej – PAKIET 2”.

Postępowanie zakończone

Strony

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA