Aqua przetargi - postępowanie zakończone

FZ/ZP/003/19

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH WPRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

Dostawę energii elektrycznej

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
13/08/2019 - 11:00

FZ/PW/066/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budowę sięgaczy kanalizacyjnych w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/07/2019 - 11:30

FZ/PW/064/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. Złote Łany w Bielsku-Białej – Pakiet nr 15”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
02/07/2019 - 11:30

FZ/PW/063/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą rękawa rurociągu DN 600mm z SUW Wapienica w Bielsku-Białej – Etap II”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/06/2019 - 11:30

FZ/PW/057/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. Złote Łany w Bielsku-Białej – Pakiet nr 15”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
12/06/2019 - 11:30

FZ/PW/053/19

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej w Jasienicy i Landeku – PAKIET 6/2019”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
06/06/2019 - 11:30

FZ/PW/056/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego na terenie Bielska – Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/06/2019 - 11:30

FZ/PW/041/19

Przetarg nieograniczony na: "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami rejonie ulic Podwale, Dubois, Okrzei, Zmożka w Bielsku-Białej"
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
15/05/2019 - 11:30

FZ/PW/035/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego na terenie Bielska – Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
14/05/2019 - 11:30

FZ/ZP/002/19

Przetarg nieograniczony o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na: "Kompleksową obsługę ratowniczą krytej pływalni „AQUA”przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
10/05/2019 - 11:30

Strony