Aqua przetargi - postępowanie zakończone

FZA/PW/118/20

Przetarg nieograniczony na:„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej w rejonie ulic Witosa, Saska, Kiernika, Bobka, Bojki, Krzemionki, Suchy Potok, Księżycowej i Serdecznej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
18/11/2020 - 11:30

FZA/PW/115/20

Postępowanie przetargowe na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Brodzińskiego i Bukowej w Bielsku-Białej” wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
29/10/2020 - 11:30

FZA/PW/114/20

Postępowanie przetargowe nr FZA/PW/114/20 na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Tulipanów i Stokrotek w Bielsku-Białej” wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
27/10/2020 - 11:30

FZA/ZP/002/20

Przetarg nieograniczony na: Obsługę kas Pływalni AQUA S.A. zlokalizowanej przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej.

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
02/10/2020 - 11:30

FZA/PW/106/20

Przetarg nieograniczony nr FZA/PW/106/20 na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
24/09/2020 - 11:30

FZA/PW/105/20

Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa odcinka kanału sanitarnego w rejonie ul. Jama i Bór w Buczkowicach” wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
23/09/2020 - 11:30

FZA/PW/103/20

Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: przebudowa sieci wodociągowej w ul.Juliana Tuwima oraz przebudowa odcinka kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Tuwima 14 w Bielsku-Białej

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
22/09/2020 - 11:30

FZA/PW/093/20

Przetarg nieograniczony nr FZA/PW/093/20 na: „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aeroklubu w Bielsku-Białej – Etap II”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
11/08/2020 - 11:30

Strony