Aqua przetargi - postępowanie zakończone

FZA/PW/008/20

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Zuchów i Zawiłej w Bielsku-Białej – w trzech etapach"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
06/02/2020 - 11:30

FZA/PW/003/20

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzemionki w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/02/2020 - 11:30

FZA/PW/002/20

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę studni nawadniająco-zapasowych SOŁA II  SUW Kobiernice – ETAP II”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
30/01/2020 - 11:30

FZ/PW/001/20

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Astrów, Cichej i Wesołej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
21/01/2020 - 11:30

FZ/PW/134/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Junackiej, Spornej, Łącznej, Laskowej w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
20/01/2020 - 11:30

FZ/PW/135/19

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie wariantowej koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dziewanny w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
16/01/2020 - 11:30

FZ/PW/131/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej na terenie Os. Sarni Stok w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
14/01/2020 - 11:30

FZ/PW/133/19

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektu wykonawczego zabudowy pompy wysokiego ciśnienia w pompowni G stacji Soła III przy ul. Lipowej w Kobiernicach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
09/01/2020 - 11:30

FZ/PW/130/19

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy i budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Bazaltowej, Hałcnowskiej i Złotych Kłosów w Bielsku-Białej oraz ulicy Gajowej w Kozach"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
08/01/2020 - 11:30

FZ/PW/128/19

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej oraz fragmentów sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kochanowskiego w Bielsku-Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
07/01/2020 - 11:30

Strony