Aqua przetargi - postępowanie zakończone

FZ/ZP/002/19

Przetarg nieograniczony o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na: "Kompleksową obsługę ratowniczą krytej pływalni „AQUA”przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
10/05/2019 - 11:30

FZ/PW/032/19

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę wodociągu w Czańcu, Pisarzowicach, Kozach i Bielsku-Białej - PAKIET 12/2019”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/04/2019 - 11:30

FZ/PW/022/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczyrku oraz Buczkowicach – Etap I i II – Pakiet 9/2019”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
26/03/2019 - 11:30

FZ/ZP/001/19

Przetarg nieograniczony o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na:

"Szacowanie wartości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz szkód powstałych na nieruchomościach w związku z wykonywaniem robót związanych z budową kanalizacji i przebudową wodociągu w Dzielnicy Hałcnów."

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/03/2019 - 11:00

FZ/PW/021/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 600mm na odcinku od ulicy Storczyków do ulicy Telimeny w Bielsku-Białej – Etap II”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
21/03/2019 - 11:30

FZ/PW/019/19

Przetarg nieograniczony na "Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kamienica w Bielsku-Białej"

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
20/03/2019 - 11:30

FZ/PW/014/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę i budowę sieci wodociągowej w Bujakowie Górnym – Etap II”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
19/03/2019 - 11:30

FZ/PW/013/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej – Pakiet 5/2019”.
 

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
14/03/2019 - 11:30

FZ/PW/011/19

Przetarg nieograniczony na: „Zabudowę dwóch studni kanalizacyjnych wraz z opomiarowaniem w rejonie ulicy Wałowej i Barlickiego w Bielsku-Białej”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
12/03/2019 - 11:30

FZ/PW/017/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację rurociągu Dn 325 z SUW Wapienica na odcinku od ulicy Jeżynowej do ulicy Lotniczej – Etap II”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
11/03/2019 - 11:30

Strony