Aqua przetargi - postępowanie zakończone

FZ/PW/080/16

Przetarg nieograniczony na „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej metodą rękawa termoutwardzalnego w Bielsku-Białej i w Szczyrku”

Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
12/07/2016 - 11:30

FZ/PW/055/16

Przetarg nieograniczony na: „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bielsku-Białej i okolicach – PAKIET 9”.

Postępowanie zakończone

FZ/PW/044/16

Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie stacji odbioru odpadów wysokoenergetycznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Komorowice w Bielsku Białej”

Postępowanie zakończone

FZ/ZP/001/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC ORLEJ, SZPAKÓW I MODREJ W BIELSKU-BIAŁEJ.

Postępowanie zakończone

Strony