Animator i Doradca

Animator

Dom Maklerski BDM S.A. (dawny Beskidzki Dom Maklerski S.A.)

Autoryzowany doradca

Z uwagi na upływ 3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu (§ 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect), a także zwolnienia Spółki z obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą (§ 18 ust. 4a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect), „AQUA” S.A. nie ma obowiązku posiadania  Autoryzowanego Doradcy.