Animator i Doradca

Animator

Dom Maklerski BDM S.A. (dawny Beskidzki Dom Maklerski S.A.)

Dokument informacyjny

Na podstawie §32  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect  AQUA SA jest zwolniona z obowiązku sporządzania dokumentu informacyjnego.

Autoryzowany doradca

Uchwałą  nr 1202/2010 z dnia 22.11.2010r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA  wyraził zgodę na zwolnienie AQUA S.A. w Bielsku-Białej   z obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą  w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.