AQUA ekologiczna

Działania ekologiczne AQUA S.A.

AQUA S.A. w swojej pracy stosuje ekologiczne rozwiązania poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej. Rozwiązanie te mają charakter uniwersalny dla branży wodociągowo kanalizacyjnej oraz są przykładem skutecznego, efektywnego oraz opłacalnego ekonomicznie rozwiązanie ekologicznego. Projekty związane z ochroną środowiska, to głównie wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, takich jak: montaż pomp ciepła oraz zabudowa agregatów na biogaz wytwarzany na oczyszczalni ścieków.

POMPY CIEPŁA
Decyzja o pilotażowym zastosowaniu pomp ciepła na obiektach AQUA S.A. została podjęta w 2004 roku, w związku z ograniczeniem emisji (CO2, tlenki siarki, tlenki azotu, pył zawieszony) w strefie ochrony sanitarnej ujęcia wody z eksploatowanych kotłów węglowych. Pierwszym miejscem wdrożenia projektu była Stacja Uzdatniania Wody Soła w Kobiernicach – Pompownia AB. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów w projekcie pilotażowym postanowiono wykorzystać pompy ciepła na szerszą skalę. Kolejna inwestycja miała miejsce w 2005 roku na oczyszczalni ścieków w Komorowicach oraz 2006 roku na pływalni AQUA S.A.

Pompy ciepła na Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernicach:
Pilotażowa zabudowa systemu opartego na zastosowaniu pomp ciepła została wykonana w pompowni wysokiego ciśnienia zlokalizowanego na stacji uzdatniania wody w Kobiernicach. W układzie zastosowano pompę ciepła o mocy 18 kW. Dolnym źródłem ciepła jest wpływająca na stację woda, która zimą ma temperaturę nie niższą niż 2°C. Drogą procesu termodynamicznego medium w górnym źródle ciepła uzyskuje temperaturę ok. 40°C. Wdrożony system służy do ogrzewania hali pomp wysokiego ciśnienia o łącznej kubaturze około 2000 m3 poprzez układ termowentylatorów i kaloryferów.
 

Pompy ciepła na Oczyszczalni ścieków w Komorowicach:
Na terenie oczyszczalni ścieków w Komorowicach dla potrzeb socjalnych pracowników oraz do ogrzewania budynku administracyjno-biurowego, warsztatów, garaży
i budynku krat komunalnych o łącznej kubaturze 5000 m3 wykorzystywane są pompy ciepła. W tym przypadku dolnym źródłem ciepła są ścieki przepływające przez układ piaskowników, w których zainstalowano łącznie ok. 2400 m rur PE.

Pompy ciepła na pływalni AQUA S.A.:  
Do ogrzewania basenu  używamy pomp ciepła firmy HOVAL.  Są to dwie niezależne pompy ciepła po 150 kilowatów każda. Łączna moc systemu 300kW całkowicie pokrywa zapotrzebowanie obiektu na ciepło, jednocześnie w trakcie pracy pompy ciepła produkują darmowy odpad jakim jest „woda lodowa” którą,  wykorzystujemy do klimatyzacji budynków. Zastosowane pompy ciepła czerpią energię
z niestandardowego źródła. Wykorzystujemy  biegnącą nieopodal własną magistralę wodociągową o średnicy 1200 milimetrów która, stanowi idealne „dolne źródło” pozyskiwanej energii.

BIOGAZ
Powstający w procesie fermentacji osadów biogaz magazynowany jest w dwumembranowym zbiorniku biogazu o pojemności 2100 m3 (czyli ok. połowa dziennej produkcji), a następnie wykorzystywany jest jako paliwo do zasilania jednostek kogeneracyjnych, w których wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna oraz do zasilania kotłów, które stanowią rezerwę technologiczną na wypadek przestojów agregatów. Energia elektryczna wyprowadzana jest do zewnętrznej sieci energetycznej firmy Tauron i zaspakaja ok. 30-40% potrzeb energetycznych oczyszczalni (o tyle zmniejszony jest zakup energii dla potrzeb OŚ), natomiast cieplna w całości wykorzystywana jest do ogrzewania osadów ściekowych w komorach fermentacyjnych.

W chwili obecnej na oczyszczalni zainstalowane są 3 jednostki kogeneracyjne:

  • Petra – agregat z silnikiem 6-cylindrowym z 2006 roku o mocy elektrycznej 190 kW oraz cieplnej 230 kW (pracuje z mocą 170 kW)
  • Viessmann – agreagat z silnikiem 12-cylindrowym, zamontowany w 2011 roku o mocy elektrycznej 366 i cieplnej 470 )pracuje z mocą 300 kW)
  • Magnums01 – jednostka kogeneracyjna z silnikiem 8-cylindowym z roku 2017 o mocy elektrycznej ok. 500 kW. W chwili obecnej trwają prace związane

z końcowym odbiorem i uzyskaniem koncesji w URE na wytwarzanie energii elektrycznej. Planowane uruchomienie jednostki kogeneracyjnej 2-3 kwartał br.