AQUA ekologiczna

Działania ekologiczne AQUA S.A.

AQUA S.A. w swojej pracy stosuje ekologiczne rozwiązania poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej. Rozwiązania te mają charakter uniwersalny dla branży wodociągowo kanalizacyjnej oraz są przykładem skutecznego, efektywnego oraz opłacalnego ekonomicznie rozwiązania ekologicznego. Projekty związane z ochroną środowiska, to głównie wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, takich jak: zabudowa agregatów zasilanych biogazem wytwarzanym na oczyszczalni ścieków w Komorowicach, montaż paneli fotowoltaicznych oraz zabudowa pomp ciepła.

Biogaz (OŚ Komorowice)

Powstający w procesie fermentacji osadów biogaz magazynowany jest w dwumembranowym zbiorniku biogazu o pojemności 2100 m3 (czyli ok. połowa dziennej produkcji), a następnie wykorzystywany jest jako paliwo do zasilania jednostek kogeneracyjnych, w których wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna oraz do zasilania kotłów, które stanowią rezerwę technologiczną na wypadek przestojów agregatów. Energia elektryczna wyprowadzana jest do zewnętrznej sieci energetycznej firmy Tauron i zaspakaja ok. 30-40% potrzeb energetycznych oczyszczalni (o tyle zmniejszony jest zakup energii dla potrzeb OŚ), natomiast cieplna w całości wykorzystywana jest do ogrzewania osadów ściekowych w komorach fermentacyjnych.

W chwili obecnej na oczyszczalni zainstalowane są 3 jednostki kogeneracyjne:

  • Petra – agregat z silnikiem 6-cylindrowym z 2006 roku o mocy elektrycznej 190 kW oraz cieplnej 230 kW (pracuje z mocą 170 kW)
  • Viessmann – agregat z silnikiem 12-cylindrowym, zamontowany w 2011 roku o mocy elektrycznej 366 i cieplnej 470 )pracuje z mocą 300 kW)
  • Magnums01 – jednostka kogeneracyjna z silnikiem 8-cylindowym z roku 2017 o mocy elektrycznej ok. 500 kW. W chwili obecnej trwają prace związane
    z końcowym odbiorem i uzyskaniem koncesji w URE na wytwarzanie energii elektrycznej. Planowane uruchomienie jednostki kogeneracyjnej 2-3 kwartał br.

Panele fotowoltaiczne

Zamontowano 54 instalacje ogniw fotowoltaicznych na słupach  o mocy 20 W każda, zasilające punkty pomiarowe wydzielonych, opomiarowanych obszarów sieci wodociągowej.Korzyści dla spółki: zabudowane panele fotowoltaiczne zasilają urządzenia pomiarowe takie jak przepływomierze i przetworniki ciśnienia informujące o podstawowych parametrach pracy sieci wodociągowej. Panele zamontowane są w miejscach, gdzie nie ma możliwości zasilania obiektów z sieci energetycznej lub gdzie koszt wykonania instalacji zasilającej jest zbyt wysoki. Informacje o parametrach sieci wodociągowej przesyłane są do systemu telemetrii AQUA SA znajdującej się na dyspozytorni w siedzibie spółki. Dzięki tym danym dyspozytor na bieżąco śledzi parametry pracy sieci wodociągowej takie jak wielkość przepływu wody i ciśnienie w rurociągu i może szybko zareagować na sytuacje awaryjne.

Pompy ciepła

Decyzja o pilotażowym zastosowaniu pomp ciepła na obiektach AQUA S.A. została podjęta w 2004 roku, w związku z ograniczeniem emisji (CO2, tlenki siarki, tlenki azotu, pył zawieszony) w strefie ochrony sanitarnej ujęcia wody w miejsce  wyeksploatowanych kotłów węglowych. Pierwszym miejscem wdrożenia projektu była Stacja Uzdatniania Wody Soła w Kobiernicach – Pompownia AB. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów w projekcie pilotażowym postanowiono wykorzystać pompy ciepła na szerszą skalę. Kolejna inwestycja miała miejsce w 2005 roku na oczyszczalni ścieków w Komorowicach oraz 2006 roku na pływalni AQUA S.A.

W kolejnych latach rozbudowano instalację pomp ciepła dla obiektów SUW Kobiernice tj. pompowni Z Soła I, pompowni wysokiego ciśnienia G Soła III/I i pompowni niskiego ciśnienia C Soła III/I.

Pompy ciepła na Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernicach

Pilotażowa zabudowa systemu opartego na zastosowaniu pomp ciepła została wykonana w pompowni niskiego ciśnienia zlokalizowanego na stacji uzdatniania wody w Kobiernicach. W układzie zastosowano pompę ciepła o mocy 18 kW. Dolnym źródłem ciepła jest wpływająca na stację woda, która zimą ma temperaturę nie niższą niż 2°C. Drogą procesu termodynamicznego medium w górnym źródle ciepła uzyskuje temperaturę ok. 40°C. Wdrożony system służy do ogrzewania hali pomp  o łącznej kubaturze około 2000 m3 poprzez układ termowentylatorów i kaloryferów.

Pompy ciepła na Oczyszczalni ścieków w Komorowicach

Na terenie oczyszczalni ścieków w Komorowicach dla potrzeb socjalnych pracowników oraz do ogrzewania budynku administracyjno-biurowego, warsztatów, garaży
i budynku krat komunalnych o łącznej kubaturze 5000 m3 wykorzystywane są pompy ciepła. W tym przypadku dolnym źródłem ciepła są ścieki przepływające przez układ piaskowników, w których zainstalowano łącznie ok. 2400 m rur PE.

Pompy ciepła na pływalni AQUA S.A.

Do ogrzewania basenu  używamy pomp ciepła firmy HOVAL.  Są to dwie niezależne pompy ciepła po 150 kW każda. Łączna moc systemu 300kW całkowicie pokrywa zapotrzebowanie obiektu na ciepło, jednocześnie w trakcie pracy pompy ciepła produkują darmowy odpad jakim jest „woda lodowa” którą,  wykorzystujemy do klimatyzacji budynków. Zastosowane pompy ciepła czerpią energię
z niestandardowego źródła. Wykorzystujemy  biegnącą nieopodal własną magistralę wodociągową o średnicy 1200 milimetrów która, stanowi idealne „dolne źródło” pozyskiwanej energii.