AQUA prospołeczna

AQUA S.A. w ramach swojej działalności kieruje się koncepcją odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR). Spółka wspiera organizację wydarzeń sportowych, edukacyjnych, koncertów oraz wystaw, które niejednokrotnie wpisały się już na kulturalną mapę Podbeskidzia i Polski.

AQUA S.A. wspiera Bielskie Centrum Kultury, Teatr Lalek Banialuka, Teatr Polski, Książnicę Beskidzką, a także różne fundacje, stowarzyszenia, szpitale, szkoły, przedszkola działające na terenie Podbeskidzia.
Od 2010 roku AQUA S.A. jest partnerem Programu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Rodzina Plus skierowanego do rodzin wielodzietnych i zastępczych. Celem tego programu jest zwiększenie dostępności poprzez system ulg do usług publicznych, dóbr kultury i imprez sportowych odbywających się na terenie Bielska-Białej. W ramach programu spółka przyznaje roczne stypendia dla najzdolniejszych uczniów
i studentów, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w nauce oraz sukcesami
w konkursach naukowych i sportowych.

W swojej pracy AQUA S.A. stara się budować z klientami relacje oparte na lojalności poprzez zaspokojenie ich potrzeb i spełnienie oczekiwań. Uzyskanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów jest celem i priorytetem pracowników wszystkich szczebli organizacji. W tym celu przeprowadzane są szkolenia personelu firmy, ugruntowujące i podwyższające jego świadomość jakościową i środowiskową. Zapewniają one wysokie kwalifikacje kadry wynikające z coraz doskonalszych procesów wytwórczych i zarządczych wdrażanych w spółce.