Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Ujęcia Wody Soła II w Kobiernicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W dniu 25.04.2023r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Ujęcia Wody Soła II w Kobiernicach."


Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 3.562.000,00 zł.
Wysokość udzielonej pożyczki: 2.986.721,00 zł.
Czas realizacji: od dnia 28.03.2022r. do 27.09.2023r.
Efekt rzeczowy zadania:  na terenie Ujęcia Wody Soła II w Kobiernicach zabudowano instalację fotowoltaiczną o mocy do 1 MW.