Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie w rejonie Stalownika w Bielsku-Białej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

W dniu 12.04.2019r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie w rejonie Stalownika w Bielsku-Białej”.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 5.256.366,37 zł.

Wysokość udzielonej pożyczki: 2.305.800,00 zł.

 

Czas realizacji: od dnia 07.06.2018r. do 31.12.2020r.

 

Efekt rzeczowy zadania: budowa sieci kanalizacyjnej PVC Dz 200 mm o długości 4.860 mb oraz sięgaczy kanalizacyjnych PVC Dz 160 mm o długości 375 mb. Inwestycja swoim zakresem obejmuje rejon ulic Cyprysowej, Grochowej, Żywieckiej, Pasterskiej i Rolnej.