Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Architektów, Przeciętnej i Gładkiej w Bielsku-Białej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 W dniu 15.07.2019r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Architektów, Przeciętnej i Gładkiej w Bielsku-Białej”.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1.313.034,90 zł.

 

Wysokość udzielonej pożyczki: 749.700,00 zł.

 

Czas realizacji: od dnia 19.12.2018r. do 30.06.2021r.

 

Efekt rzeczowy zadania: budowa sieci kanalizacyjnej PVC Dz 200 mm o długości 1.435 mb oraz sięgaczy kanalizacyjnych PVC Dz 160 mm o długości 117 mb.

 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje rejon ulic Architektów, Przeciętnej i Gładkiej w Bielsku-Białej.