Poprawa warunków pracy w narażeniu na czynnik biologiczny oraz prace na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych poprzez zakup odpowiednich środków ochrony indywidualnej i urządzeń

AQUA” S.A. w grudniu 2023 roku podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z „Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację projektu pod tytułem: „Poprawa warunków pracy w narażeniu na czynnik biologiczny oraz prace na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych poprzez zakup odpowiednich środków ochrony indywidualnej i urządzeń”. W ramach projektu zakupiono środki ochrony indywidualnej tj. aparaty świeżego powietrza - poprawiające bezpieczeństwo prac w przestrzeniach zamkniętych, 2 bezpieczne podesty robocze i 1 specjalistyczną drabinę przeznaczoną do prac przy słupach (np. telekomunikacyjnych, energetycznych) i innych w ustawieniu pionowym - poprawiające bezpieczeństwo wykonywania prac na wysokości oraz suszarkę do rękawic roboczych z lampą UV – wpływającą na dodatkową ochronę przed szkodliwym czynnikiem biologicznym.

 

 

Całkowita wartość projektu: 63 916,95 zł

Wartość dofinansowania: 51 133,56 zł