ETAPY WYKONANIA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD-KAN

Informujemy, iż od 19 września 2020r. obowiązują nowe regulacje ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 07.06.2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. z późn. zm.). W związku z powyższm zmianie ulega procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan.

Zrób to sam ...

Kto? Inwestor
Gdzie? na miejscu wykonania podłączenia w otwartym wykopie
Koszty: Inwestor ponosi koszt inwentaryzacji geodezyjnej zleconej uprawnionemu geodecie
Wymagane dokumenty: Inwestor otrzyma oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych

Zleć AQUA S.A.