Etapy wykonania podłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

W celu podłączenia nieruchomości należy podjąć następujące KROKI:

 • złóż wniosek o warunki techniczne;

 • odbierz warunki techniczne (w przypadku nie wniesienia opłaty przy składaniu wniosku);

 • zleć opracowanie projektu technicznego;

 • podpisz umowę o podłączenie;

 • podpisz umowę z wykonawcą przyłącza;

 • zleć wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

 • wykonaj przyłącze;

 • zgłoś przyłącze do przeglądu technicznego i podpisz protokół z przeglądu;

 • podpisz umowę o zaopatrzeniu w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;

 • w przypadku wykonania przyłącza wodociągowego udostępnij pomieszczenie w celu dokonania montażu wodomierza;

 • dostarcz inwentaryzację geodezyjną przyłącza i podpisz protokół odbioru końcowego.

Szczegółową procedurę postępowania można pobrać tutaj jako dokument PDF