Formularze do pobrania

 Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

PDF(pdf 409 KB)    Microsoft Office(doc 191 KB) Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

PDF(pdf 42 KB)    Microsoft Office(doc 57 KB) Ankieta dotycząca ryczałtowego ustalania ilości odprowadzanych ścieków/dostarczanej wody

PDF(pdf 50 KB)     Microsoft Office(doc 26 KB) Oświadczenie dotyczące odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych Aqua


Płatności

PDFZgoda na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty) (pdf 367 KB)

PDFCofnięcie zgody na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty) (pdf 421 KB)

 Płatności - polecenie zapłaty - więcej informacji


eBOK i e-faktura

eBOK, e-faktura - formularze do pobrania


Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

PDF(pdf 245 KB)    Microsoft Office(doc 92 KB) Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej  **

PDF(pdf 276 KB)    Microsoft Office(doc 40 KB)  Pełnomocnictwo

PDF(pdf 181 KB)    Microsoft Office(doc 71 KB)  Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

PDF(pdf 216 KB)    Microsoft Office(doc 92 KB) Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza  **

PDF(pdf 174 KB)    Microsoft Office(doc 72 KB) Oświadczenie wykonawcy

PDF(pdf 196 KB)    Microsoft Office(doc 86 KB) Wniosek o wydanie warunków technicznych legalizacji przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej  **
 

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlecone AQUA S.A.

Nowość Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy odcinka sieci.

Uzgodnienia lokalizacji

PDF(pdf 124 KB)    Microsoft Office(doc 71 KB) Wniosek o uzgodnienie lokalizacji


Inne usługi

PDF(pdf 191 KB)    Microsoft Office(doc 81) Wniosek o wydanie warunków technicznych poboru wody z hydrantu  **

Badania laboratoryjne wody i ścieków


Prosimy aby dokumenty oznaczone ** , w miarę możliwości, drukować dwustronnie.