Formularze do pobrania.

 Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

Procedura zawierania/rozwiązywania umowy: woda-ścieki
 

 

Procedura zawierania umowy - SIEĆ KANALIZACYJNA - DZIELNICA HAŁCNÓW, GMINA WILKOWICE

 

PDF(pdf 409 KB)    Microsoft Office(doc 191 KB) Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

PDF(pdf 42 KB)    Microsoft Office(doc 57 KB) Ankieta dotycząca ryczałtowego ustalania ilości odprowadzanych ścieków/dostarczanej wody

PDF(pdf 232 KB)    Microsoft Office(doc 191 KB) Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową

PDF(pdf 50 KB)     Microsoft Office(doc 26 KB) Oświadczenie dotyczące odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych Aqua

 

PDF(pdf 40KB) Oświadczenie o przekazaniu nieruchomości

PDF(pdf 41KB) Oświadczenie wpółwłaściciela

PDF(pdf 46KB) Pełnomocnictwo

PDF(pdf 34KB) Wniosek o rozwiązanie umowy

PDF(pdf 32KB) Wniosek o zmianę danych w umowie

PDF(pdf 34KB) Załącznik nr 2


Płatności

PDFZgoda na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty) (pdf 367 KB)

PDFCofnięcie zgody na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty) (pdf 421 KB)

 Płatności - polecenie zapłaty - więcej informacji


eBOK i e-faktura

eBOK, e-faktura - formularze do pobrania


Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

 

PDF(pdf 134 KB)    Microsoft Office(docx 115 KB) Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych

PDF(pdf 189 KB)    Microsoft Office(docx 117 KB) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

PDF(pdf 122 KB)    Microsoft Office(docx 113 KB) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia wód opadowych do sieci kanalizacyjnej

PDF(pdf 108 KB)    Microsoft Office(docx 104 KB) Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza/(-czy)

PDF(pdf 252 KB)    Microsoft Office(docx 23 KB)  Pełnomocnictwo

PDF(pdf 181 KB)    Microsoft Office(doc 71 KB)  Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego (* dotyczy dokumentacji technicznej opracowanej na podstawie warunków technicznych wydanych do wniosków złożonych do realizacji przed 19.09.2020r.)

PDF(pdf 216 KB)    Microsoft Office(doc 92 KB) Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza  **

PDF(pdf 196 KB)    Microsoft Office(doc 86 KB) Wniosek o wydanie warunków technicznych legalizacji przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej  **
 

PDF(pdf 328 KB)   Tabela odległości

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlecone AQUA S.A.

Nowość Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy odcinka sieci.

Uzgodnienia lokalizacji

PDF(pdf 124 KB)    Microsoft Office(doc 71 KB) Wniosek o uzgodnienie lokalizacji


Inne usługi

PDF(pdf 191 KB)    Microsoft Office(doc 81) Wniosek o wydanie warunków technicznych poboru wody z hydrantu  **

Badania laboratoryjne wody i ścieków


Prosimy aby dokumenty oznaczone ** , w miarę możliwości, drukować dwustronnie.