Formularze do pobrania.

 Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

 

Procedura zawierania umowy - SIEĆ KANALIZACYJNA - DZIELNICA HAŁCNÓW, GMINA WILKOWICE

 

PDF(pdf 409 KB)    Microsoft Office(doc 191 KB) Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

PDF(pdf 42 KB)    Microsoft Office(doc 57 KB) Ankieta dotycząca ryczałtowego ustalania ilości odprowadzanych ścieków/dostarczanej wody

PDF(pdf 232 KB)    Microsoft Office(doc 191 KB) Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową

PDF(pdf 50 KB)     Microsoft Office(doc 26 KB) Oświadczenie dotyczące odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych Aqua


Płatności

PDFZgoda na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty) (pdf 367 KB)

PDFCofnięcie zgody na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty) (pdf 421 KB)

 Płatności - polecenie zapłaty - więcej informacji


eBOK i e-faktura

eBOK, e-faktura - formularze do pobrania


Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

 

PDF(pdf 134 KB)    Microsoft Office(docx 115 KB) Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych

PDF(pdf 189 KB)    Microsoft Office(docx 117 KB) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

PDF(pdf 122 KB)    Microsoft Office(docx 113 KB) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia wód opadowych do sieci kanalizacyjnej

PDF(pdf 108 KB)    Microsoft Office(docx 104 KB) Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza/(-czy)

PDF(pdf 252 KB)    Microsoft Office(docx 23 KB)  Pełnomocnictwo

PDF(pdf 181 KB)    Microsoft Office(doc 71 KB)  Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego (* dotyczy dokumentacji technicznej opracowanej na podstawie warunków technicznych wydanych do wniosków złożonych do realizacji przed 19.09.2020r.)

PDF(pdf 216 KB)    Microsoft Office(doc 92 KB) Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza  **

PDF(pdf 196 KB)    Microsoft Office(doc 86 KB) Wniosek o wydanie warunków technicznych legalizacji przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej  **
 

PDF(pdf 328 KB)   Tabela odległości

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlecone AQUA S.A.

Nowość Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy odcinka sieci.

Uzgodnienia lokalizacji

PDF(pdf 124 KB)    Microsoft Office(doc 71 KB) Wniosek o uzgodnienie lokalizacji


Inne usługi

PDF(pdf 191 KB)    Microsoft Office(doc 81) Wniosek o wydanie warunków technicznych poboru wody z hydrantu  **

Badania laboratoryjne wody i ścieków


Prosimy aby dokumenty oznaczone ** , w miarę możliwości, drukować dwustronnie.