Formularze do pobrania.

 Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

Procedura zawierania/rozwiązywania umowy: woda-ścieki
 

PDF1. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY - Odbiorca Indywidualny (pdf 4,4MB)

PDF2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY - Podmiot Gospodarczy (pdf 58KB)

PDF3. WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY (pdf 182KB)

PDF4. Oświadczenie o przekazaniu nieruchomosci (pdf 31KB)

PDF5. WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH W UMOWIE (pdf 25KB)

 

PDF6. Oświadczenie współwłaściciela (pdf 121KB)

PDF7. Pełnomocnictwo (pdf 312KB)

PDF8. Załącznik do wniosku - nr 1 (pdf 78KB)

 

PDF9. WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY - kanalizacja deszczowa (pdf 425KB)

PDF10. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY - kanalizacja deszczowa (pdf 480KB)

PDF11. Zgłoszenie wymiany wodomierza (pdf 169KB)

PDF 12. Wniosek - wodomierz do bezpowrotnie zużytej wody (pdf 703 KB)

PDF 13. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych (pdf 701 KB)

 

Zasady montażu i rozliczeń wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody, tzw. "podlicznik ogrodowy"


Płatności

PDFZgoda na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty) (pdf 367 KB)

PDFCofnięcie zgody na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty) (pdf 421 KB)

 Płatności - polecenie zapłaty - więcej informacji


eBOK i e-faktura

eBOK, e-faktura - formularze do pobrania


Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

 

PDF(pdf 300 KB) Wniosek o legalizację  istniejącego przyłącza wodociągowego kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej

PDF(pdf 270 KB) Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci

PDF(pdf 361 KB) Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków

PDF(pdf 298 KB) Wniosek o wydanie lub prolongowanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

PDF(pdf 277 KB) Wniosek o wydanie lub prolongowanie warunków przyłączenia wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej

PDF(pdf 270 KB) Pełnomocnictwo

PDF(pdf 192 KB) Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego (* dotyczy dokumentacji technicznej opracowanej na podstawie  warunków technicznych wydanych do wniosków złożonych do realizacji przed 19.09.2020r.)

PDF(pdf 204 KB) Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza  **

Uzgodnienia lokalizacji

PDF(pdf 194 KB) Wniosek o uzgodnienie lokalizacji (usługa płatna)

PDF(pdf 328 KB)   Tabela odległości

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlecone AQUA S.A.

Nowość Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy odcinka sieci.


Inne usługi

Badania laboratoryjne wody i ścieków


Prosimy aby dokumenty oznaczone ** , w miarę możliwości, drukować dwustronnie.