Formularze do pobrania

 

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Ankieta dotycząca ryczałtowego ustalania ilości odprowadzanych ścieków/dostarczanej wody

 

PDF(pdf)     Microsoft Office(doc) Oświadczenie dotyczące odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych Aqua

 


 

Płatności

 

PDFZgoda na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty)

 

PDFCofnięcie zgody na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty)

 


 

eBOK i e-faktura

 

eBOK, e-faktura - formularze do pobrania

 


 

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej  **

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc)  Pełnomocnictwo

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc)  Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza  **

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Oświadczenie wykonawcy

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o wydanie warunków technicznych legalizacji przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej  **

 

 


 

Uzgodnienia lokalizacji

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o uzgodnienie lokalizacji

 


 

Inne usługi

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o wydanie warunków technicznych poboru wody z hydrantu  **

 

Badania laboratoryjne wody i ścieków

 


Prosimy aby dokumenty oznaczone ** , w miarę możliwości, drukować dwustronnie.

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA