Formularze do pobrania

 Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Ankieta dotycząca ryczałtowego ustalania ilości odprowadzanych ścieków/dostarczanej wody

PDF(pdf)     Microsoft Office(doc) Oświadczenie dotyczące odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych Aqua


Płatności

PDFZgoda na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty)

PDFCofnięcie zgody na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty)


eBOK i e-faktura

eBOK, e-faktura - formularze do pobrania


Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej  **

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc)  Pełnomocnictwo

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc)  Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza  **

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Oświadczenie wykonawcy

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o wydanie warunków technicznych legalizacji przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej  **
 

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlecone AQUA S.A.

Nowość Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy odcinka sieci.

Uzgodnienia lokalizacji

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o uzgodnienie lokalizacji


Inne usługi

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o wydanie warunków technicznych poboru wody z hydrantu  **

Badania laboratoryjne wody i ścieków


Prosimy aby dokumenty oznaczone ** , w miarę możliwości, drukować dwustronnie.