Formularze do pobrania

 

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Wniosek o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Ankieta dotycząca ryczałtowego ustalania ilości odprowadzanych ścieków/dostarczanej wody

 

PDF(pdf)     Microsoft Office(doc) Oświadczenie dotyczące odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych Aqua

 


 

Płatności

 

PDFZgoda na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty)

 

PDFCofnięcie zgody na obciążanie rachunku (Polecenie Zapłaty)

 


 

eBOK i e-faktura

 

eBOK, e-faktura - formularze do pobrania

 


 

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Microsoft OfficeWniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

 

PDFWniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

 

Microsoft OfficeWniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza

 

Microsoft OfficeOświadczenie wykonawcy

 

Microsoft OfficeWniosek o wydanie warunków technicznych legalizacji przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej

 


 

Uzgodnienia lokalizacji

 

PDFWniosek o uzgodnienie lokalizacji

 


 

Inne usługi

 

Microsoft Office Wniosek o wydanie warunków technicznych poboru wody z hydrantu

 

Badania laboratoryjne wody i ścieków

 


 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA