FZ/PW/002/18

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Ptasiej, Jastrzębiej, Sokolej, Sikorek, Szczygłów oraz ulicy Krzyżowej w Bielsku-Białej – PAKIET 4/2018"

Status: 
Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
29/01/2018 - 11:30
Ostatnia modyfikacja: 
06/03/2018 - 10:34