FZ/PW/007/19

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Żywieckiej, Łukasiewicza, Łuczników i Karpackiej w Bielsku - Białej – PAKIET 2/2019

Status: 
Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
20/02/2019 - 11:30
Ostatnia modyfikacja: 
15/03/2019 - 12:24