FZ/PW/021/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 600mm na odcinku od ulicy Storczyków do ulicy Telimeny w Bielsku-Białej – Etap II”

Status: 
Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 
21/03/2019 - 11:30
Ostatnia modyfikacja: 
25/03/2019 - 13:00

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA