FZ/PW/021/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 600mm na odcinku od ulicy Storczyków do ulicy Telimeny w Bielsku-Białej – Etap II”

Status: 
Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
21/03/2019 - 11:30
Ostatnia modyfikacja: 
02/04/2019 - 09:36