FZ/PW/035/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego na terenie Bielska – Białej”

Status: 
Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 
14/05/2019 - 11:30
Ostatnia modyfikacja: 
22/05/2019 - 09:11

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA