FZ/PW/056/19

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego na terenie Bielska – Białej”

Status: 
Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
05/06/2019 - 11:30
Ostatnia modyfikacja: 
02/07/2019 - 08:36