FZ/ZP/001/19

Przetarg nieograniczony o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na:

"Szacowanie wartości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz szkód powstałych na nieruchomościach w związku z wykonywaniem robót związanych z budową kanalizacji i przebudową wodociągu w Dzielnicy Hałcnów."

Status: 
Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
25/03/2019 - 11:00
Ostatnia modyfikacja: 
25/04/2019 - 14:39