FZ/ZP/002/19

Przetarg nieograniczony o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na: "Kompleksową obsługę ratowniczą krytej pływalni „AQUA”przy ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej"

Status: 
Postępowanie zakończone
Data składania ofert: 
10/05/2019 - 11:30
Ostatnia modyfikacja: 
04/06/2019 - 06:55

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA