Informacja dotycząca obsługi osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się.


AQUA S.A. informuje, że jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego podczas spraw załatwianych w AQUA S.A. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz.721 z późn. zm.
Osoba uprawniona może być reprezentowana także przez osobę przybraną, którą może być osobą fizyczną powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w AQUA S.A.
Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza migowego co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem.

 

 AQUA S.A. godziny pracy:
poniedziałek, środa, piątek: od 7:00 do 15:00
wtorek, czwartek: od 7:00 do 16:00

 

Z tłumaczem migowym Panią Ewą Kaliniewicz  można umówić się bezpośrednio wysyłając sms na nr tel. 722-367-940, email: kaliniewicz@poczta.fm lub wypełniając wniosek Wniosek o udostępnienie usługi tłumacza języka migowego w AQUA S.A


INFORMACJE, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ (DANE OSOBOWE)
Informujemy, że:
1)    Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej, dane kontaktowe: ul. 1 Maja 23, Bielsko-Biała  (43-300), e-mail –  komunikacja@aqua.com.pl (dalej jako „AQUA” S.A. ), w celu udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się - wymóg ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
2)    Po realizacji usługi dane zostaną usunięte/zniszczone.
3)    Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do udostępnienia usługi.
4)    Odbiorcą danych będzie tłumacz migowy, działający w imieniu „AQUA” S.A.
5)    Można zwrócić się do „AQUA” S.A. z żądaniem: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia ich wykorzystywania.
6)    Można złożyć skargę do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez „AQUA” S.A. dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7)    AQUA wyznaczyła osobę, która zajmuje się ochroną danych,  dane kontaktowe: e-mail - iod@aqua.com.pl lub adres pocztowy "AQUA” S.A.