Informacje podstawowe

 „AQUA” S.A.
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-008-36-58
Regon: 002393877

e-mail: aqua@aqua.com.pl
www.aqua.com.pl

Zarząd AQUA S.A.:

Prezes Zarządu – Krzysztof Michalski
Wiceprezes Zarządu – Henryk Wysogląd

Skład Rady Nadzorczej "AQUA" S.A.:

Przemysław Kamiński - Przewodniczący RN
Aleksandra Podsiadlik - Wiceprzewodnicząca RN
Marta Bis - członek RN
Andrzej Sikora - członek RN
Arkadiusz Kocot - członek RN

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. 75 1050 1070 1000 0001 0004 0294

AQUA S.A. jest spółką prawa handlowego utworzoną w 1990 roku wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030779.
Głównymi akcjonariuszami AQUA S.A. są: gmina Bielsko-Biała – 51% akcji, Veolia Voda (Sofia) B.V. – 33% oraz pozostali akcjonariusze 16%