Informacje podstawowe

 "AQUA" S.A.
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-008-36-58
Regon: 002393877

Kapiatał zakładowy 207.791.936 zł (w całości wpłacony)

e-mail: aqua@aqua.com.pl
www.aqua.com.pl

Zarząd "AQUA" S.A.:

Prezes Zarządu – Krzysztof Michalski
Wiceprezes Zarządu – Henryk Wysogląd

Życiorysy zawodowe członków Zarządu Spółki znajdują się na stronie BIP w zakładce: ORGANY SPÓŁKI – Zarząd Spółki.

 

Skład Rady Nadzorczej "AQUA" S.A.:

Przemysław Kamiński - Przewodniczący RN
Aleksandra Podsiadlik - Wiceprzewodnicząca RN
Janusz Michałek - członek RN
Arkadiusz Kocot - członek RN
Dominik Pawiński - członek RN

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki oraz informacje o ich rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ”AQUA” S.A. , jak również o spełnianiu kryteriów niezależności znajdują się na stronie BIP w zakładce: ORGANY SPÓŁKI – Rada Nadzorcza.

 

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. 75 1050 1070 1000 0001 0004 0294

"AQUA" S.A. jest spółką prawa handlowego utworzoną w 1990 roku. Zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030779 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Struktura akcjonariatu:

Głównymi akcjonariuszami "AQUA" S.A. są: Gmina Bielsko-Biała – 51% akcji, VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE SA – 33% akcji oraz pozostali akcjonariusze 16% akcji.