Informacje podstawowe

 "AQUA" S.A.
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-008-36-58
Regon: 002393877

Kapiatał zakładowy 207.791.936 zł (w całości wpłacony)

e-mail: aqua@aqua.com.pl
www.aqua.com.pl

Zarząd "AQUA" S.A.:

Prezes Zarządu – Krzysztof Michalski
Wiceprezes Zarządu – Henryk Wysogląd

Skład Rady Nadzorczej "AQUA" S.A.:

Przemysław Kamiński - Przewodniczący RN
Aleksandra Podsiadlik - Wiceprzewodnicząca RN
Marta Bis - członek RN
Andrzej Sikora - członek RN
Arkadiusz Kocot - członek RN

Życiorysy zawodowe członków organów oraz oświadczenia członków Rady Nadzorczej o powiązaniach z akcjonariuszami AQUA S.A. znajdują się na stronie BIP w zakładce: organy spółki.

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. 75 1050 1070 1000 0001 0004 0294

"AQUA" S.A. jest spółką prawa handlowego utworzoną w 1990 roku. Zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030779 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Struktura akcjonariatu:

Głównymi akcjonariuszami "AQUA" S.A. są: Gmina Bielsko-Biała – 51% akcji, Veolia Voda (Sofia) B.V. – 33% oraz pozostali akcjonariusze 16%