Informacje podstawowe

"AQUA" S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23

 

tel.: +48 33 828 02 00

fax: +48 33 812 40 15

 

e-mail: aqua@aqua.com.pl

www: http://www.aqua.com.pl

 

NIP 547-008-36-58

REGON 002393877

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030779

 

konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.  
75 1050 1070 1000 0001 0004 0294

 

Zarząd:

Prezes - Krzysztof Michalski

Wiceprezes - Henryk Wysogląd

 

Kapitał zakładowy 207.791.936 zł (w całości wpłacony)

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA