Jakość wody

Aqua S.A. w ramach tzw. wewnętrznej kontroli jakości prowadzi systematyczne badania wody produkowanej oraz dostarczanej do swoich klientów. Zakres i częstotliwość prowadzonych badań spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), a także wymagania wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności jego części dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000:2005).

 

Jakość wody dostarczanej do naszych klientów jest sprawdzana w oparciu o wyniki badań jej parametrów fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych, sensorycznych oraz radiologicznych. Badania tych parametrów są prowadzone w próbkach wody pobieranych zarówno na ujęciach jak również w blisko 150 punktach rozmieszczonych w różnych obszarach sieci wodociągowej. Za pobieranie próbek wody oraz prowadzenie ich badań odpowiada Laboratorium Centralne Aqua S.A. akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, nr AB 610.

 

Nadzór zewnętrzny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony jest przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej.

 

Zapoznaj się:

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA