Jakość wody

Dostarczana przez AQUA S.A. woda pitna spełnia wysokie wymagania jakościowe i nadaje się do bezpośredniego spożycia prosto z kranu.
Spółka w ramach wewnętrznej kontroli jakości prowadzi systematyczne badania wody produkowanej oraz dostarczanej do swoich klientów. Zakres i częstotliwość prowadzonych badań spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), a także wymagania wdrożonego w spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Funkcjonujący system zarządzania jakością wg ISO 9001 i środowiskiem wg ISO 14001 gwarantuje odpowiednie podejście do spraw jakości i środowiska naturalnego, natomiast system zarządzania bezpieczeństwem wg międzynarodowej normy ISO 22000, sprawia, że nasza woda spełnia wysokie standardy jakościowe i bezpieczeństwa zdrowotnego.

O czym należy pamiętać?
Odbiorcy również są odpowiedzialni za jakość wody w swoich domach. Każdy w swoim domu musi dbać o instalację. Woda, która podczas dłuższego pobytu zalegała w rurach powinna być wypuszczona i wykorzystana np. do podlewania kwiatów czy trawnika.
AQUA S.A. gwarantuje wysoką jakość wody płynącej w magistralach, sieciach wodociągowych będących w posiadaniu spółki.