Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych:

Zarząd „AQUA” S.A. działając na podstawie par.6 ust.14 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” podaje  terminarz wysyłki raportów jednostkowych w 2020 roku.

  • Raport roczny za rok 2019                      - 22 kwietnia 2020 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.   - 24 kwietnia 2020 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.  - 23 lipca 2020 r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 22 października 2020 r.
  • Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. - 11 lutego 2021 r.