Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych:

Zarząd „AQUA” S.A. działając na podstawie par.6 ust.14 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” podaje  terminarz wysyłki raportów jednostkowych w 2024 roku.

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.   - 12 lutego 2024 r.
  • Raport roczny za rok 2023                        - 27 marca 2024 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.      - 25 kwietnia 2024 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2024 r.     - 25 lipca 2024 r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2024 r.    - 24 października 2024 r.
  • Raport kwartalny za IV kwartał 2024 r.    - 11 lutego 2025 r.