Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych:

Zarząd „AQUA” S.A. działając na podstawie par.6 ust.14 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” podaje  terminarz wysyłki raportów jednostkowych w 2019 roku.

  • Raport roczny za rok 2018                      - 19 kwietnia 2019 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.    - 24 kwietnia 2019 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.   - 24 lipca 2019 r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.  - 23 października 2019 r.
  • Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.  - 12 lutego 2020 r.