Kontakt

AQUA S.A.

43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23

Informacje podstawowe

Jak dojechać

 

 

Sekretariat AQUA S.A:  aqua@aqua.com.pl

 

Sekretariat

33 828 02 00, 33 828 02 10
33 812 40 15 - Fax

 

Pogotowie wod-kan.

994          (bezpłatny - całodobowy)

 

Pogotowie wodociągowe

33 812 68 70 (całodobowy)
 

Pogotowie kanalizacyjne

33 813 84 00 (całodobowy)
 

Dział obsługi klienta

33 828 02 50 - umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
33 828 02 40 - rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
33 828 03 01 - płatności
33 828 03 33 - skargi i reklamacje

33 828 03 73 - zgłoszenie problemu z obsługą eBOK

Dział techniczny

33 828 02 28 - umowy o podłączenie do sieci wod-kan.
33 828 02 59 - warunki techniczne

33 828 02 28 - warunki techniczne
33 828 02 62 - odbiory techniczne sieci i przyłączy wod-kan.
33 828 02 99 - uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe
33 828 02 97 - uzgodnienia projektów sieci i przyłączy wod-kan.

 

Dział utrzymania i wodomierzy

33 816 91 12 - zgłoszenie awarii wodomierza głównego

 

Dział inwestycji

33 828 03 18 - planowanie i projektowanie inwestycji
33 828 02 79 - rozliczanie inwestycji

Laboratorium centralne

33 813 85 31 - badanie wody
33 813 84 21 - badanie ścieków

Inspektor Ochrony Danych: Jan Wnuczek

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest:
- pod adresem poczty elektronicznej – iod@aqua.com.pl
- poprzez wysłanie listu na  adres: „AQUA” S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Pozostałe działy

33 828 02 73 - dział administracji
33 828 02 21 - dział kadr
33 828 02 55 - dział geodezyjny
33 828 03 50 - dział finansowy

33 828 02 95 - kasa
33 828 02 41 - dział prawny i obsługi właścicieli

33 828 02 36 - dział kontrolingu
33 828 02 16 - dział organizacji, informatyki i kontroli
33 828 03 07 - dział marketingu
33 828 02 26 - dział pomiarów i kontroli sieci
33 828 03 51 - dział gospodarki wodą
33 828 03 10 - dział zakupów
33 828 02 34 - dział finansowania inwestycji
33 828 03 75 - dział technologii i ochrony środowiska
33 828 02 11 - BHP, ppoż i OC

 

33 813 84 00 - dział gospodarki ściekami / oczyszczalnia ścieków w Komorowicach

   43-300 Bielsko-Biała ul. Bestwińska 63 (dojazd)

 

Współrzędne geograficzne: 49°49'01.6"N 19°02'47.8"E

AQUA S.A. 1 Maja 23 43-300 Bielsko-Biała

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA