Kontakt dla akcjonariuszy

„AQUA” S.A.

tel . +48 33 82 80 200 - sekretariat 

Adres email poczty elektronicznej związanej z Walnym Zgromadzeniem "AQUA" S.A.: wza@aqua.com.pl

e-mail: relacje@aqua.com.pl

tel. + 48 33 82 80 200,210 - Dyrektor Finansowy Karol Gońka - relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami.