Kontakt dla inwestorów

„AQUA” S.A.

tel . +48 33 82 80 200 - sekretariat 

e-mail:  relacje@aqua.com.pl

tel. + 48 33 82 80 238  - Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy

Adres email poczty elektronicznej związanej z Walnym Zgromadzeniem "AQUA" S.A.: wza@aqua.com.pl