Laboratorium Centralne AQUA S.A.

Laboratorium Centralne Aqua S.ALaboratorium Centralne Aqua S.A. funkcjonuje od 1957 r. Profil działalności Laboratorium obejmuje pobieranie i badanie próbek wód powierzchniowych, podziemnych, uzdatnionych oraz ścieków i osadów ściekowych.

 

W codziennej pracy wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie jednocześnie ciągle rozwijamy nasze możliwości wykorzystując kompetencje personelu oraz nowoczesne techniki analityczne. Dążąc do zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych usług w Laboratorium Centralnym Aqua S.A. został wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Uzyskanie w 2005 r. akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (AB 610) potwierdziło kompetencje i profesjonalizm wykonywanych badań.

 

 

Zgodnie z wymaganiami aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i tym samy może pobierać próbki i prowadzić badania w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia.

 

Obecnie zakres wykonywanych w Laboratorium Centralnym badań obejmuje łącznie kilkadziesiąt parametrów oznaczanych w próbkach wody, ścieków i osadów. Ciągle rozwijamy naszą działalność oferując coraz szerszy zakres badań, dostosowany do aktualnych wymagań prawnych związanych z monitoringiem wód uzdatnionych, powierzchniowych, a także ścieków i osadów ściekowych.
 

Nasza oferta obejmuje:

 • Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, wód powierzchniowych oraz podziemnych,
 • Pobieranie próbek ścieków,
 • Wykonywanie badań fizycznych i chemicznych próbek wody i ścieków
 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody

ofertę tę kierujemy m.in. do:

 • przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • rozlewni wód źródlanych,
 • zakładów produkcyjnych,
 • ośrodków rekreacyjnych i hoteli,
 • szkół, przedszkoli,
 • właścicieli indywidualnych ujęć wody oraz studni,
 • betoniarni

Zachęcamy również do skorzystania z usług dodatkowych obejmujących:

 1. Prowadzenie audytów wewnętrznych w laboratoriach zajmujących się badaniem próbek  wody, ścieków oraz osadów ściekowych
 2. Prowadzenie szkoleń/konsultacji bezpośrednio u zlecającego z zakresu:
 • Interpretacji wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 • Interpretacji wymagań dokumentów PCA,
 • Planowania potwierdzenia metod znormalizowanych oraz walidacji metod własnych laboratorium,
 • Opracowania statystycznego wyników potwierdzenia/walidacji,
 • Opracowywania programów sterowania jakością badań,
 • Interpretacji wyników sterowania jakością badań,
 • Pomoc przy wdrożeniu i walidacji nowych metod badawczych oraz rozwiązywaniu problemów z zakresu analityki wody i ścieków.

Co nas wyróżnia:

 1. Audyty, szkolenia, konsultacje prowadzone są przez kompetentnych, posiadających wieloletnie doświadczenie pracowników Laboratorium Centralnego,
 2. Oferujemy praktyczne rozwiązania problemów laboratorium przy wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania.
   

 

Przejdź do formularzy zamówienia badania wody lub ścieków
 

Kontakt:
 
Laboratorium Centralne - Badanie Wody
ul. Wodociągowa 8
43-356 Kobiernice
tel. 33 81 38 532, fax. 33 812 40 15
e-mail: laboratorium@aqua.com.pl

 

              formularz kontaktowy - woda

 

Laboratorium Centralne - Badanie Ścieków
ul. Bestwińska 63
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 81 38 421, fax 33 812 40 15
e-mail: laboratorium@aqua.com.pl

 

             formularz kontaktowy - ścieki

 

 

Jakość naszych usług labolatoryjnych:

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA