Laboratorium Centralne AQUA S.A.

Profil działalności Laboratorium Centralnego obejmuje pobieranie i badanie próbek wód powierzchniowych, podziemnych, uzdatnionych oraz ścieków i osadów ściekowych.
W Laboratorium Centralnym wdrożony jest  system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (AB 610) potwierdza kompetencje i profesjonalizm wykonywanych badań.

Zgodnie z wymaganiami aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do pobierania próbek i prowadzenia badań w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia.

Obecnie zakres wykonywanych w Laboratorium Centralnych badań obejmuje łącznie kilkadziesiąt parametrów oznaczanych w próbkach wody, ścieków i osadów.

Badania laboratoryjne

Oferta:

 • pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, wód powierzchniowych oraz podziemnych,
 • pobieranie próbek ścieków,
 • wykonywanie badań fizycznych i chemicznych próbek wody i ścieków,
 • wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody.

Oferta skierowana jest do:

 • przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • rozlewni wód źródlanych,
 • zakładów produkcyjnych,
 • ośrodków rekreacyjnych i hoteli,
 • szkół, przedszkoli,
 • właścicieli indywidualnych ujęć wody oraz studni,
 • betoniarni.

Szkolenia, konsultacje, audyty…

Ponadto, oferujemy także usługi w zakresie:

 • prowadzenia audytów wewnętrznych w laboratoriach zajmujących się badaniem próbek wody, ścieków oraz osadów ściekowych;
 • prowadzenia szkoleń/konsultacji bezpośrednio u zlecającego z zakresu:
 • interpretacji wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 • interpretacji wymagań dokumentów PCA,
 • planowania potwierdzenia metod znormalizowanych oraz walidacji metod własnych laboratorium,
 • opracowanie statystycznych wyników potwierdzenia/walidacji,
 • opracowanie programów sterowania jakością badań,
 • interpretacja wyników sterowania jakością badań pomoc przy wdrożeniu i walidacji nowych metod badawczych oraz rozwiązywaniu problemów z zakresu analityki wody i ścieków.

Co nas wyróżnia:

 • audyty, szkolenia, konsultacje prowadzone są przez kompetentnych, posiadających wieloletnie doświadczenie specjalistów
 • praktyczne rozwiązywanie problemów laboratorium przy wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania.

Cennik badań

Formularz  badania wody

Formularz badania ścieków

Kontakt:
 
Laboratorium Centralne - Badanie Wody
ul. Wodociągowa 8
43-356 Kobiernice
tel. 33 81 38 532, fax. 33 812 40 15
e-mail: laboratorium@aqua.com.pl

              formularz kontaktowy - woda

Laboratorium Centralne - Badanie Ścieków
ul. Bestwińska 63
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 81 38 421, fax 33 812 40 15
e-mail: laboratorium@aqua.com.pl

             formularz kontaktowy - ścieki